Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 22 Październik 2018r.
Drukuj
4.01.2018 Nowy rok „stare problemy" w GK Enea.
Dodano: 5 Styczeń 2018r. 08:04

Niestety kolejny już raz nowy rok jest kontynuacją starych chorych pomysłów. Do nich można zaliczyć „umowy śmieciowe” oraz System Oceny Pracowniczej (SOP). Ze starych pomysłów, którymi nas karmiono w poprzednich latach nie ma tylko kolejnej edycji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). W tym roku zamiast kolejnej edycji PDO coraz częściej mówi się o luce pokoleniowej oraz braku rąk do pracy. Brak ten był to szczególnie widoczny przy usuwaniu nawałnic z 2017 r. Jak się okazuje z Programu Zmiany Pokoleniowej (PZP) zrealizowano tylko jeden z elementów-pozbyto się kolejnej grupy Pracowników, poprzez zachęty finansowe w ramach PDO. Odtwarzanie stanowisk staje się bardzo trudne. GK Enea przestała być atrakcyjnym pracodawcą (może poza „wysokimi stołkami”).

Wracając do „umów śmieciowych”.

Pismem z 27 grudnia 2017 r. Enea Centrum powiadomiła nas, że w 2018 r. Spółka planuje powierzyć wykonywanie niektórych swoich działalności Agencjom Pracy Tymczasowej (APT). Pracownicy z APT obsługiwać mają następujące Piony:

-Contact Center, -Obsługi Posprzedażowej i Dystrybucji Zachód i Wschód, -Obsługi Posprzedażowej i Biznesu, -Obsługi Klientów.

Oraz Biura : -Cyfryzacji i Obiegu Dokumentów, -Organizacji Obsługi Klientów.

Pracodawca nie określił jednego wymiaru czasu pracy dla wszystkich Pracowników Tymczasowych („zależne to będzie od realnych potrzeb pracodawcy”).

Dla Pracowników APT miejscem pracy będą miejscowości w których działa Enea Centrum.

Enea Centrum planuje powierzenie Personelowi APT wykonywanie zadań na okres 6 miesięcy (umowy cywilnoprawne ) , oraz na okres nie przekraczający 18 miesięcy ( umowy o pracę z APT).

Liczby Pracowników objętych „śmieciówkami” nie podano.

 Na początku 2017 r. było Ich ponad 500!!!

Teraz krótko o SOP-ie.

Z uporem maniaka pracodawca w Enea S.A., próbuje zmiękczyć stronę społeczną i przekonać nas i Pracowników do programu odziedziczonego po POprzednikach. Na kolejne spotkanie w tym temacie zaproszono nas 10 stycznia 2018 r.

20.11.2017 r. kończąc prace w zespole ds. SOP przekazaliśmy rekomendację strony społecznej odnośnie SOP:

  1. Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w projekcie Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), oraz szerokimi konsultacjami związanymi z pilotażem SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją rekomendację dla zarządu Enea S.A.
  2. W ocenie strony społecznej program SOP odziedziczony po poprzednikach z 2015 oprócz generowania kosztów i kontynuacji dzielenia i skłócania pracowników nie poprawi efektywności GK Enea. Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a na to nie ma i nie będzie zgody. Dlatego dalsze generowanie kosztów w tym temacie może zostać podciągnięte pod niegospodarność i działanie na szkodę GK Enea.
  3. Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych (korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowniczej ze względu na odwrotne od zamierzonych skutki ich funkcjonowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt demotywujący dla pracowników.
  4. Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które to zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, co więcej: może być wykorzystywany jako narzędzie mobbingu i dyskryminacji.
  5. Brak powiązania Systemu Oceny Pracowniczej z elementem zachęty natury finansowej (premia) czyni go systemem pozbawionym pozytywnego czynnika motywacyjnego sprowadzając go wyłącznie do czynników negatywnych.
  6. Dlatego wnioskujemy o zakończenie wdrażania Systemu Oceny Pracowniczej na etapie pilotażu. Jednocześnie apelujemy o spotkanie z zarządem Enea S.A. na, którym przekażemy sugestie w jaki sposób można poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK Enea.

Ciekawe o czym mamy jeszcze rozmawiać 10 stycznia 2018 r.?

Może o tym jak poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK Enea?

Początek 2017

SOP

 


Wiadomość tą wyświetlono 1078 razy.