Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 22 Październik 2018r.
Drukuj

Członkowie NSZZ Solidarność Enea Serwis Oddział w Gorzowie Wlkp. spotkali się w szatni by dokonać wyboru władz Komisji Wydziałowej (KW) na kadencję 2018-2022 r.

Zebrani po przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchali  sprawozdania z działalności w kadencji 2014-2018 złożonego przez V-ce Przew. KW Andrzeja Miszczyka, który po wyborze do zarządu Enea Serwis  Piotra Bogusławskiego pełnił funkcję Przew. KW.  Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem przystąpiono do wyborów władz związkowych.

W tajnych wyborach Przew. KW Enea Serwis Oddział w  Gorzowie Wlkp. został wybrany Andrzej Miszczyk .

A Miszczyk zaproponował skład prezydium , który w tajnych wyborach uzyskał akceptację zebranych. Skład Prezydium KW uzupełnili: Andrzej Pietrzak, Andrzej Lepak, Mariusz Bukowski, Mirosław Aniśko.

Członkowie KW wybrali również swoich Przedstawicieli na Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Delegatami  zostali wybrani:  Andrzej Miszczyk ,Andrzej Pietrzak, Mariusz, Bukowski, Roman Szala, Mariusz Kępiszak, Mirosław Aniśko i Aleksandra Ekchard.

W trakcie przerw w czasie liczenia głosów oraz po zakończeniu zebrania wyborczego zadawano wiele pytań dotyczących aktualnych problemów Enea Serwis i GK Enea.

Oto tylko niektóre z nich: -brak świetlicy (dlatego wybory odbywały się w szatni).- wyniki ES za 2017 r., -podwyżki płac zasadniczych w 2018 r. – wyrównywanie dysproporcji płacowych, -nowa umowa społeczna, -aktualizacja zapisów ZUZP, -dodatki za prowadzenie pojazdów, -tabela płac zasadniczych.

Wszystkim  wybranym gratulujemy i życzymy owocnej działalności w nowej kadencji.

Wybory na kadencję 2014-2018

 


Wiadomość tą wyświetlono 931 razy.