Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

 

Po przyjęciu protokułu z ostatniego zebrania  członkowie ZRG przystąpili do realizacji przyjętego wcześniej programu zebrania:

-ustalono porządek i tematykę obrad III sesji Walnego Zebrania Delegatów ,które odbędzie się 22 maja w Hotelu Mieszko,

-przyjęto informację na temat odbytych i planowanych szkoleń,

- informacja na temat projektów  „Dialog społeczny filarem porozumienia” i „Wsparcie kompleksowe dla restrukturyzowanego Stilonu”

- 16.05.2009-demonstracja w Berlinie organizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych –wysłanie 20 osobowej delegacji z ZRG.

-obchody 20 rocznicy wyborów 4 czerwca –plan obchodów w Gorzowie-1.06.2009-Wojewódzka Biblioteka –wystawa „narodziny wolności wybory 1989 w Gorzowie Wlkp”, debata „Gorzowska droga do wolności” z udziałem parlamentarzystów ,uroczysta sesja Rady miejskiej,

-przygotowania do obchodów 30 rocznicy powstania związku –ewentualne wydanie pamiątkowych medali,

-przyjęto uchwałę zobowiązującą prezydium ZRG do podjęcia skutecznych działań celem przywrócenia do pracy zwolnionego Przew. Komisji Zakładowej w Szpitalu Wojewódzkim –Andrzeja Andrzejczaka,

-spotkanie z posłanką Elżbietą Rafalską,

-20 rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie- 12-13 czerwca –udział przedstawicieli ZRG,

-sytuacja w Gorzowskich zakładach pracy –Stilon ,Enea, Szpital Wojewódzki, TPV,

 


Wiadomość tą wyświetlono 1605 razy.