Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 18 Luty 2019r.
Drukuj

W Poznaniu strona społeczna spotkała się z administratorami Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS). Celem spotkania było ustalenie zasad według jakich będzie można korzystać z działalności socjalnej w Spółkach objętych WDS.  Strona pracodawcy na podstawie planowanych przychodów i wydatków prognozowanych na podstawie wykonania roku 2017 przedstawiła propozycje funkcjonowania WDS w okresie od 1.03.2018 do 28.02.2019 r. Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić Preliminarz określający szczegółowe zasady działalności socjalnej w 2018 r. Najważniejsze zmiany w porównaniu do preliminarza z 2017 r.: -przywrócenie dofinansowania do wczasów i turnusów rehabilitacyjnych dla emerytów i rencistów (w dwóch najniższych progach dochodowych) ,- powrót świadczeń grudniowych dla dzieci (różne formy),- o 5 % podniesiono kwotę „gruszy”, -finansowanie grupowej działalności sportowo-rekreacyjnej ( do wysokości indywidualnych progów powiększonych o 100 zł w stosunku do 2017 r.), - wprowadzono możliwość dofinansowania drugiego wyjazdu grupowego do 5 dni (w przypadku rezygnacji z dofinansowania do wyjazdu powyżej 5 dni), - na wniosek administratora wykreślono zapis mówiący o pożyczkach na ratowanie zdrowia (strona pracodawcy przedstawi opinię prawną w tym temacie).

Komisje socjalne w poszczególnych obszarach WDS będą mogły przesuwać zaplanowane środki według potrzeb danego obszaru ( po uzyskaniu akceptacji administratora WDS).

Strona związkowa zawnioskowała o udostępnienie wyników audytu działalności socjalnej w GK Enea (strona pracodawcy rozważy taką możliwość).

Przedstawiciel NSZZ Solidarność Obszaru Gorzowskiego pod rozwagę stronie związkowej pozostawił dalsze kontynuowanie eksperymentu pod nazwą Wspólna Działalność Socjalna. Tym bardziej, że Kozienice, Połaniec, Bogdanka, Białystok są poza WDS. 

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

 

Więcej o WDS


Wiadomość tą wyświetlono 2266 razy.