Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 18 Luty 2019r.
Drukuj
5.02.2018 Nie tylko o płacach w Enea S.A.
Dodano: 5 Luty 2018r. 16:49

W Poznaniu kontynuowano negocjacje celem ustalenia polityki płacowej w 2018 r. w Enea S.A.

 1. Rozliczenie płac z 2017 r. Dyrektor A. Pelczarska przedstawiła stronie społecznej rozliczenie akcji przeszeregowań w 2017 r. Z rozliczenia wyszło, że średnia podwyżka płacy zasadniczej w 2017 r. w Enea S.A. wyniosła 157 zł.!!!, podczas gdy uzgodniona w porozumieniu płacowym kwota wynosiła 90 zł. Pani Dyrektor wyjaśniła, że wyższa kwota wynika z awansów i indywidualnych przeszeregowań w trakcie roku…Szkoda tylko, że sygnał o możliwości finansowania awansów z innych funduszy nie popłynął do innych spółek GK Enea. Na pytanie ile osób otrzymało indywidulane podwyżki, i jaka była najwyższa kwota tej podwyżki, odpowiedź nie padła. Dane takie mamy otrzymać na następnym spotkaniu.

2. Negocjacje wzrostu płac w 2018 r. Strona pracodawcy nawiązując do propozycji strony związkowej, przedstawiła swoją optykę w temacie polityki płacowej: -podwyżki płac zasadniczych + premia za dobre wyniki w 2017 r. +  nagroda na Dzień Energetyka. „Karpiowe” miałoby być przedmiotem odrębnych uzgodnień pod koniec roku. Ponownie podjęto próbę przekonania zarządu Enea S.A. do wspólnych negocjacji płacowych dla GK Enea. Kilkuletnie doświadczenia wskazują na celowość takich działań. Po krótkiej dyskusji w tym temacie, powrócono do rozmów płacowych.  Niestety zaproponowana kwota podwyżek płac zasadniczych jest nie do przyjęcia dla strony związkowej. Negocjacje mają być kontynuowane 19 lutego 2018 r. Związki zawodowe zaproponowały by na te negocjacje przyszła wspólna reprezentacja pracodawców z GK Enea. Obecni na spotkaniu członkowie zarządu P. Olejniczak oraz Z. Piętka przekażą tą sugestię pozostałym członkom zarządu Enea S.A.

3. Premia roczna. Zarząd przychylił się do sugestii związków i podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty premii- 15 luty 2018 r.

Strona społeczna korzystając z okazji spotkania z zarządem Enea S.A. poruszyła jeszcze inne tematy:

1.System Oceny Pracowniczej (SOP). Apele strony społecznej o zaniechanie wyrzucania pieniędzy w błoto, pozostają bez odzewu. Kolejne pisma nie przynoszą spodziewanego efektu. Ponownie rozgorzała miejscami ostra dyskusja (który to już raz). Czekamy na decyzje właścicielskie w tym temacie.

2. Odprawa emerytalna- zapis Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) zmuszający do odejścia na emeryturę w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa do ustawowej emerytury, stoi w sprzeczności z polityka obecnego rządu oraz sytuacją na rynku pracy.10 stycznia 2018 na poprzednim spotkaniu w Enea S.A. przedstawiciele NSZZ Solidarność zaproponowali wykreślenie tego punktu z ZUZP. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Przekazano nam, że aktualnie trwają analizy tego tematu ze Spółkami GK Enea…

3.ZUZP-kiedy spotkanie zespołu ds. aktualizacji jego zapisów. Strona pracodawcy miała zaproponować nową treść  załącznika nr 16- Zasady współpracy partnerów społecznych. Pilnego załatwienia wymaga również temat taryfy pracowniczej. Nie podano nam konkretnej daty spotkania zespołu.

STOP SOP

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 2962 razy.