Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

 

W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu społecznego w Enea Operatorze.

Strona pracodawcy potwierdziła ,że zgłosiła w Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu powiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego w Enea Operator.

Wszystkie występujące  w Operatorze związki przyłączyły się do prowadzonego sporu i zawiązały wspólną reprezentację związkową w celu prowadzenia sporu zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność poinformowali ,że w przypadku nie podpisania w dniu dzisiejszym porozumienia płacowego mają upoważnienie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność do ogłoszenia strajku ostrzegawczego. Stosowne dokument wręczono przedstawicielom zarządu Enea Operatora.

Zarząd Operatora nie widzi możliwości zawarcia porozumienia dającego jakiekolwiek podwyżki  i po raz kolejny powtórzył argumenty o spowolnieniu gospodarczym i niekorzystnych taryfach.

Strony spisały Protokół Rozbieżności w którym związki zawodowe powtórzyły swoje  wcześniejsze żądania:

1.Zealizacja Porozumienia o przejściu do Enea Operatora która zakłada minimalną podwyżkę średniej płacy o 8 % .

2.Spłatę 1 kwartału 2009 w postaci jednorazowej wypłaty  po 500 zł za każdy miesiąc na pracownika.

3.Realizację zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Strony ustaliły ,że dalszy rokowania będą prowadzone w obecności mediatora .

Uzgodniono ,że takim mediatorem będzie pani Rajmunda Tyszkiewicz  z listy mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1519 razy.