Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

 

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu obradowała Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Oddział Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z 7 kwietnia członkowie KP przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejne trzy osoby i przystąpili do realizacji przyjętego programu zebrania tj:

1-Dalsza prywatyzacja Enei- Minister Skarbu Państwu 15 maja wybrał doradcę prywatyzacyjnego(konsorcjum F 5 konsulting i Salans D.Oleszczuk  Kancelaria Prawna) i tym samym rozpoczął drugi etap prywatyzacji Enea. Przedstawiono stanowisko Komisji Międzyzakładowej przeciwko dalszej prywatyzacji Enea oraz proponowane formy protestu.

Cykl spotkań informacyjnych w Rejonach Dystrybucji ustalą przewodniczący Komisji Wydziałowych w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Podzakładowej.

2-Akcje Pracownicze- Przewodniczący K.Gonerski poinformował ,że 13 maja został złożony pozew przeciwko MSP w związku z nie wydaniem uprawnionym osobom akcji pracowniczych w procesie prywatyzacji Enea.

3-Podsumowanie wyborów do RN Enea S.A. –zapoznano się z  dokładnymi wynikami wyborów. M. Pluciński  złożył podziękowanie za wybór i poprosił o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom.

4-Spory płacowe –podsumowano dotychczasowy przebieg rokowań i przedstawiono proponowany scenariusz działań .

5-Walny Zjazd Delegatów KP NSZZ Solidarność. Ustalono termin i miejsce zjazdu oraz wręczona zaproszenia dla delegatów.

6-Wycieczka zagraniczna organizowana przez KP- przedstawiono propozycje –Turcja lub Chorwacja- decyzja będzie podjęta do 22.maja 2009 r.

 

Po zakończeniu obrad KP doszło do spotkania członków Prezydium i Rad Nadzorczych z załogą Rejonu Dystrybucji Międzychód. W spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja załogi zatroskana o losy swoich miejsc pracy. Główne tematy posiedzenia to :-drugi etap prywatyzacji Enea –zagrożenia z tym związane, -akcje pracownicze, -polityka płacowa.

Spotkanie to rozpoczęło cykl spotkań ,które w najbliższym czasie  maja się odbyć we wszystkich Rejonach Dystrybucji i w siedzibie centrali Oddziału.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1582 razy.