Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

 

W hotelu „Mieszko” spotkali się na corocznym zjeździe delegaci NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. Zgodnie z wieloletnią tradycją zjazd otworzył ks. prałat Witold Andrzejewski honorowy członek NSZZ Solidarność.  Słowo Boże  skierowane do wszystkich  delegatów jak zwykle zmusiło do chwili zadumy i zastanowienia się nad tym co jest w życiu ważne.

Delegaci wysłuchali sprawozdań złożonych przez przew. Zarządu Regionu  Gorzów J.Porwicha oraz przew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej T. Katuńskiej . Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami delegaci przystąpili do uzupełnienia składu ZRG. W tajnych wyborach delegaci wybrali do ZRG Marka Gabrysiaka  i Andrzeja Grontowskiego.

Sytuacja w zakładach pracy zdominowała drugą część zjazdu:

-Poczta Polska- głębokie zaniepokojenie kolejnym procesem restrukturyzacyjnym ,.

-Enea-  dalsza prywatyzacja sektora elektroenergetycznego –sprzeciw ,

-Szpital Wojewódzki- uruchomienie programu osłonowego dla zwalnianych pracowników,

Delegaci nawiązując do sytuacji w w/w zakładach przyjęli stosowne uchwały.

W obliczu zbliżającej się 20 rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989r.delegaci  stanowczo zaprotestowali przeciwko zawłaszczeniu tej rocznicy przez partie polityczne.

Delegaci dyskutowali też o przygotowaniach do wyborów oraz kalendarzem wyborczym na nową kadencję 2010-2014.

Uchwały przyjęte przez WZD ZRG-kliknij tutaj

Więcej zdjęć-Menu-Galeria zdjęć-Zarząd Regionu Gorzów

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1478 razy.