Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

Kolejna tura negocjacji płacowych doprowadziła do zawarcia porozumienia płacowego w Enea Serwis. Parametry podpisanych uzgodnień są bardzo podobne do porozumień zawartych w Spółkach GK Enea i zawiera następujące elementy:-Podwyżka płac zasadniczych  od kwietnia 2018 r. -Indywidualne przeszeregowania. Uzgodniło kwotę bazową na indywidualne przeszeregowania, które rozpoczną się w lipcu 2018 r.. Po zakończeniu roku zarząd przedstawi rozliczenie wydatkowania tego funduszu.-Jednorazowa nagroda. Uzgodniono wypłatę nagrody na Święta Wielkanocne. Termin wypłaty 28 marca 2018 r.-Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono minimalną kwotę nagrody ( z możliwością jej podwyższenia).-Premia na Święta Bożego Narodzenia. Jej wysokość ustalimy w czwartym kwartale 2018 r.

Propozycję tabeli płac zasadniczych na 2018 r. opracuje i przekaże stronom do akceptacji zespół roboczy, który spotka się 12 kwietnia 2018 r.

Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

100 IV, 50-100 VII, 800,1650>

Wcześniejsze spotkania w ES


Wiadomość tą wyświetlono 1784 razy.