Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

W Dymaczewie Nowym spotkali się Delegaci NSZZ Solidarność Enea, organizacji liczącej 3083 członków. Głównym celem zebrania był wybór władz związku na kadencje 2018-2022. Na ogólną liczbę delegatów 65 w zjeździe uczestniczyło 64. Gośćmi zjazdu byli: członkowie zarządu Enea Operator Andrzej Kojro i Tadeusz Dachowski, oraz członek Rady Nadzorczej Enea Operator Marek Michalczyk. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności rozpoczęło zjazd.  Po przyjęciu programu zjazdu, wyborze osób funkcyjnych oraz  przyjęciu uchwał porządkowych wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji Międzyzakładowej za działalność kadencji 2014-2018. Następnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Krótka dyskusja nad sprawozdaniami poprzedziła wybory władz na nową kadencję.

 

Od wyboru Szefa NSZZ Solidarność Enea rozpoczęto część wyborczą zjazdu Delegatów  . W tajnych wyborach nowym Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność (KM) został wybrany Krzysztof Nawrocki dotychczasowy Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin.

Po wyborze nastąpiło symboliczne przekazanie władzy przez ustępującego Przewodniczącego KM Piotra Adamskiego. Delegaci oraz zaproszeni goście podziękowali za wieloletnią działalność w NSZZ Solidarność oraz złożyli Piotrowi życzenia w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

Następnie dokonano wyboru 34 osobowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność (KM). Do Komisji wybrano przedstawicieli z Organizacji Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea : Bydgoszcz-Bernatowicz Wacław, Pakmur Krzysztof, Szarafiński Waldemar, Wiśniewski Grzegorz, Wojdasiewicz Robert. Gorzów Wlkp.: Gaik Dariusz, Garus Mieczysław, Król Tomasz, Miszczyk Andrzej, Soniewski Jarosław. Poznań: Borowczak Karolina, Cyprian Jarosław, Falgowski Gerard, Hęciak Mirosław, Kordus Jarosław, Nejman Tomasz, Nowak Ryszard, Płócienniczak Andrzej, Stamirowski Zbigniew, Starzyk Sylwester, Wiśniewski Maciej. Szczecin: Gunter Ryszard, Milewski Marcin, Polkowski Andrzej, Rogala Paweł, Witkowski Krzysztof. Zielona Góra: Barczewski Daniel, Krasowski Zbigniew, Tarczewska Janina. Skład KM uzupełnił Przewodniczący Nawrocki Krzysztof oraz Przewodniczący Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea : Bydgoszcz-Skiba Grzegorz , Gorzów Wlkp.-Gonerski Krzysztof, Poznań-Boiński Marek, Zielona Góra-Jusis Robert.

Wybrano także 6 osobową Komisję Rewizyjną (KR): Tomasz Adamski (Poznań), Bogdan Kołtonowski (Bydgoszcz), Marek Banaszkiewicz (Szczecin), Mariusz Kępiszak (Gorzów Wlkp. -po ukonstytuowaniu się KR został jej Przewodniczącym), Jarosław Kowalczyk (Zielona Góra), Wiesław Szczechowiak (Poznań).

 

Korzystając z obecności członków zarządu Operatora, Delegaci zadawali wiele pytań, które dotyczyły między innymi: złamania porozumienia płacowego (narzucanie dyrektorom Oddziałów Dystrybucji sposobu rozdysponowania kwoty podwyżki płac zasadniczych -130 zł), przyszłości szkoleń, zakupów i jakości sprzętu BHP, dyżurów domowych, standaryzacji i etatyzacji Oddziałów i Rejonów Dystrybucji, gospodarki magazynowej, Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), badania satysfakcji Pracowników.

Delegaci uchwałą zobowiązali KM do organizowania zjazdu sprawozdawczego co najmniej raz w roku, oraz przyjęli stanowisko ws. szkoleń.

Dyskutowano także o najważniejszych wyzwaniach dla związku w nowej kadencji: zmiany w prawie pracy (Komisja Kodyfikacyjna zakończyła pracę), SOP, sytuacja w Enea Centrum, Porozumienie Zdroisk, Aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i porozumień o jego stosowaniu, Nowa Umowa Społeczna, łączenie grup energetycznych, dialog branżowy.

Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie KM. Na wniosek K. Nawrockiego Członkowie Komisji w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład Prezydium  KM w składzie: Przewodniczący -Krzysztof Nawrocki, Zastępcy Przewodniczącego- Krzysztof Gonerski, Grzegorz Skiba, Marek Boiński, Robert Jusis,Ryszard Gunter, Sekretarz Maciej Wiśniewski.

Podjęto dwie uchwały ws. zmian w ZUZP (odprawa emerytalna, tabela płac zasadniczych w Logistyce). W spawach różnych poruszano tematy związane z: listą osób chronionych, etatami związkowymi, patologiami panującymi w BOK-ach. Dyskutowano także o częstotliwości spotkań KM w nowej kadencji.

Ralacja-youtube

Więcej zdjęć.

Relacja KM NSZZ Solidarność Enea.

Wcześniejsze spotkania KM

Wybory kadencja 2014-2018

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2887 razy.