Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

Kolejna tura rokowań doprowadziła do zawarcia porozumienia płacowego określającego zasady polityki płacowej w 2018 r. w Enea Logistyka. 

( Foto. uczestniczy negocjacji)

 Szereg przerw technicznych wykorzystanych przez obie strony dialogu społecznego , blisko 14 wzajemnych propozycji zestawów parametrów płacowych w ostateczności doprowadziło do pełnego zbliżenia stanowisk obu stron. Podpisane Porozumienie jest podobne do zawartych  już porozumień  w pozostałych Spółkach GK Enea i zawiera następujące elementy: podwyżkę o kwotę obligatoryjną  płac zasadniczych  od pierwszego kwietnia 2018 r. , od pierwszego września indywidualne przeszeregowania –ustalono  maksymalną kwotę przeszeregowań (pula ta zostanie rozliczona na pierwszym spotkaniu płacowym w przyszłym roku), jednorazowa nagroda na Święta Wielkanocne zostanie wypłacona do 31.03.2018r. , nagroda na Dzień Energetyka w kwocie co najmniej z poziomu roku ubiegłego .

Podczas spotkania poruszono również temat propozycji zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zmiany mają dotyczyć zał. Nr 3 ZUZP (tabela płac , regulamin wynagradzania) Strony dały sobie jeszcze czas na przeanalizowanie zaproponowanych zapisów i zgłoszenie ewentualnych zmian. W kwietniu 2018r. ma nastąpić podpisanie uzgodnień w tym temacie.

Szczegóły uzgodnionych parametrów do uzyskania w siedzibach NSZZ "S"

Wcześniejsze rozmowy w EL

 

  

 


Wiadomość tą wyświetlono 1446 razy.