Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

W Szczecinie w siedzibie Enea Oświetlenie spotkały się strony dialogu społecznego w tej Spółce.

Tematyka spotkania:

1. Regulamin Pracy. Uzgodniono nową treść Regulaminu, która zawiera miedzy innymi: -aktualizację przepisów wstępnych i nazewnictwa w związku ze zmiana siedziby Spółki, -nowy czas pracy dla wybranych grup pracowniczych, -sposób ewidencji czasu pracy, -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, -wysokość dofinansowania do zakupu okularów i szkieł, -wydłużenie terminu składania faktur za zakup okularów i szkieł.

2. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Na początku postawiona została kwestia kto jest aktualnie stroną ZUZP. Organizacja Synergia podniosła, że posiada wystarczającą liczbę członków aby być organizacją reprezentatywną i tym samym oświadczyła, że jest stroną ZUZP. Jednocześnie wniosła o przerwanie spotkania i przeniesienie rozmów na inny dzień celem umożliwienia dokonania przez organizację Synergia odpowiednich dokumentów powiadamiających o nowej stronie ZUZP do Państwowej Inspekcji Pracy. Strona pracodawcy przedstawiła propozycje protokołu dodatkowego do porozumienie o stosowaniu ZUZP.  Zmiany miały dotyczyć tabeli płac zasadniczych, taryfikatora i wymagań kwalifikacyjnych. Przedstawiciele NSZZ Solidarność złożyli propozycję przeglądu i ponownej rejestracji wszystkich zmian dokonanych w ZUZP. Pracodawca zadeklarował przeprowadzenie analizy obecnego stanu prawnego i poprosił o przedstawienie propozycji przez pozostałe strony ZUZP co do brzmienia ewentualnego protokołu dodatkowego do ZUZP.

3. Strona pracodawcy przedstawiła wykonanie funduszu płac za 2017 r.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1151 razy.