Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. Zebraniu przewodniczył nowy prezes Enea Centrum Sławomir Jankiewicz.

Tematy poruszane podczas spotkania:

1. Konkursy dla pracowników BOK.

Stronie społecznej przedstawiono prezentację dotyczącą konkursów dla pracowników BOK Enea Centrum. Od roku 2015 są one realizowane wyłącznie przez Enea Centrum (przedtem płatnikiem była Enea S.A.). Podstawową kwestią dla strony społecznej jest brak dokonania ze związkami zawodowymi działającymi w spółce stosownego uzgodnienia ustanawiającego fundusz premiowy oraz regulującego sposób jego funkcjonowania. Jest to wymóg ZUZP obowiązującego w spółce.

NSZZ „Solidarność” zasygnalizowała aby przy konstrukcji systemu motywacyjnego dla pracowników BOK zwrócić uwagę na realizację podstawowych zadań GK Enea jakim jest obsługa i pozyskiwanie nowych klientów w zakresie dostarczania i sprzedaży energii elektrycznej. Swoją uwagę poparliśmy konkretnym przykładem w którym klient konkurencyjnej grupy energetycznej wyrażający chęć zawarcia umowy kompleksowej z Enea został odesłany z przysłowiowym „kwitkiem”.

Strona Pracodawcy zapewniła, że regulamin konkursu na rok 2018 zostanie opracowany z udziałem strony społecznej. Co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem obowiązywania regulaminu konkursu jego treść zostanie przesłana związkom zawodowym celem jej uzgodnienia.

 

2. Wykonanie funduszu płac za rok 2017.

Przedstawiono stronie społecznej raport z wykonania funduszu płac w spółce Enea Centrum za rok 2017. Główne uwagi zgłoszone przez NSZZ „Solidarność” do przedstawionej informacji: brak rozbicia pozycji „Nagrody i premie” na poszczególne premie funkcjonujące w spółce. Poprosiliśmy o rozliczenie zawierające takie rozbicie oraz o informację o średniorocznym zatrudnieniu w spółce. Dane takie podpisane przez upoważnionych do tego przedstawicieli pracodawcy mamy otrzymać.

 

3. Zmiany w ZUZP dla Enea Centrum – tabele płac zasadniczych i wykaz stanowisk.

W roku 2017 został powołany zespół ds. opracowania zmian w ZUZP dotyczących wykazu stanowisk oraz taryfikatora wynagrodzeń w spółce Enea Centrum. NSZZ „Solidarność” podniosła, iż niezrozumiałym jest prawie 5 miesięczny zastój w pracach zespołu tym bardziej, że przedstawiciele naszego związku zawodowego w zespole podali sposób osiągnięcia celów założonych przez stronę Pracodawcy, w szczególności w zakresie zmian w tabeli zaszeregowań, akceptowalny dla naszej organizacji związkowej. Miał on polegać na zmianie współczynników normatywnych zawartych w Załączniku nr 3 do ZUZP w części dla Enea Centrum, nie wyraziliśmy natomiast zgody na wprowadzenie tabeli płac z konkretnymi kwotami do ZUZP (ręczne sterowanie). Temat tabeli płac zasadniczych wymaga pilnego załatwienia. Nowy prezes zapozna się z tą tematyką.

 

4. Regulamin premiowania dla pracowników Enea Centrum.

Poruszono temat potrzeby funkcjonowania konkretnego systemu premiowego dla wszystkich pracowników Enea Centrum. Obecnie funkcjonuje on wyłącznie dla kadry managerskiej oraz w formie konkursów dla części pracowników obszaru obsługi klienta. Poproszono stronę społeczną o delegowanie swoich przedstawicieli do prac zespołu powołanego w celu opracowania regulaminu premiowania.

 

5. System Oceny Pracowniczej (SOP).

Pilotaż prowadzony do końca pierwszego kwartału 2018 r. został zakończony. Niezrozumiały dla strony społecznej jest fakt kontynuowania programu. Rozsyłane maile jasno na to wskazują: powoływane zostają kolejne zespoły, kontynuowane jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że decyzje w tej sprawie zapadają poza Enea Centrum. Takie stwierdzenie wywołało dyskusję na temat niezależności zarządów z GK Enea.

 

6. Indywidualnie przeszeregowania.

Strona związkowa dopytywała się o to kiedy zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym ruszy akcja indywidualnych przeszeregowań. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że managerowie analizują potrzeby swoich komórek organizacyjnych.

 

Nowy prezes-wcześniejsze spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 1771 razy.