Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 25 Marzec 2019r.
Drukuj

W Zielonej Górze spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). Do programu zebrania na wniosek przewodniczącej WRDS Elżbiety Polak dodano punkt dotyczący informacji o zamknięciu etapu fazy rozpoznawczej złóż miedzi na terenie Lubuskiego przez Kanadyjską firmę Miedzi Copper. Na spotkanie stawili się Ambasador Kanady oraz Prezes Miedzi Copper.  Przez 5 lat Kanadyjczycy analizowali opłacalność wydobycia złóż miedzi, które znajdują się na głębokości 2400 m. Po analizach firma Miedzi Copper zamierza otworzyć kopanie na złożach występujących w naszym województwie. Od członków WRDS Kanadyjczycy oczekują pomocy w uzyskaniu koncesji eksploatacyjnej. Członkowie WRDS podkreślili, że 29.06.2016 przyjęli już stanowisko w sprawie wsparcia działań na rzecz eksploatacji złóż miedzi w województwie lubuskim. Będziemy dalej wspierać działania, które tworzą miejsca pracy i wpływają na rozwój naszego regionu. Pozostała tematyka zebrania:- Ludność i rynek pracy w województwie lubuskim w 2017 r. Prelegenci z Urzędu Statystycznego, Okręgowej Inspekcji Pracy, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapoznali zebranych z tą tematyką. Między innymi dowiedzieliśmy się, że: -płace w Lubuskim należą do najniższych w kraju (są o 15 % niższe od średniej krajowej), -najbardziej poszukiwane zawody to: kierowca, spawacz, kucharz, -bezrobocie w kwietniu wynosiło 6,2 % (liczba zarejestrowanych bezrobotnych -23 660), - 7452 obcokrajowców uzyskało pozwolenie na pracę w LUW w 2017 r. (najliczniejsze grupy to: Ukraińcy, Gruzini i Białorusini). Wnioski z dyskusji w tym temacie mają zostać uwzględnione w stanowisku, które zostanie uzgodnione mailowo. –Elektryfikacja linii kolejowej nr 203 Gorzów Wlkp.-Krzyż. Po dyskusji w tym temacie na ostatnim posiedzeniu WRDS przyjęto stanowisko popierające działania w tym zakresie. –Sprawy różne : Przedstawiciel Wojewody Dyr.W. Gredka zaprosił wszystkich na obchody „Wydarzeń Zielonogórskich”- 27.05.2018 r. i poprosił by nie zaskakiwać członków WRDS i w ostatniej chwili nie zmieniać proponowanego programu (brak możliwości merytorycznego przygotowania się do nowego tematu).- Przedstawiciel strony pracodawców -Maciej Woźniak zaproponował, by na jednym z następnych posiedzeń zająć się tematyką szkolnictwa wyższego. 

Wcześniesze zebrania WRDS

WRDS o Energetyce Lubuskiej


Wiadomość tą wyświetlono 558 razy.