Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj
6.08.2018 Spotkanie w Enea Serwis.
Dodano: 6 Sierpień 2018r. 21:35

Z inicjatywy zarządu Enea Serwis w Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu społecznego w tej Spółce.

Tematy zgłoszone przez zarząd:

1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Zarząd przygotował tekst jednolity ZUZP zawierający wszystkie dotychczasowe protokoły dodatkowe. Na spotkaniu przekazano stronie społecznej ten dokument. Na przeanalizowanie dokumentu strona związkowa potrzebuje dwóch tygodni. Ewentualne uwagi będą sukcesywnie zgłaszane pracodawcy.

2.Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A. Zarząd otrzymał propozycję NSZZ Solidarność podpisania Porozumienia o stosowaniu ZUZP. Rozpoczęto dyskusję w tym temacie. Temat będzie kontynuowany na następnych spotkaniach.

3.Realizacja porozumienia płacowego. Przedstawiono informację o stanie realizacji porozumienia płacowego z dnia 21.03.2018 r. Zaprezentowany materiał był zbyt ogólny. Na wniosek związków zawodowych na następne spotkanie zostanie przedstawiona analiza w rozbiciu na: - komórki organizacyjne, -progi podwyżek, -ilość osób w poszczególnych progach.

4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym ES (RO). Strona pracodawcy przedstawiła informację o zmianach w Strukturze Organizacyjnej wynikające miedzy innymi z RODO. Zwróciliśmy uwagę, że temat zmian RO w Spółce wymaga konsultacji, a nie tylko informacji. Zarząd przeprosił za zaistniałą sytuację, zapewnił, że wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia etatów oraz kosztów funkcjonowania Spółki.

Tematy zgłoszone przez stronę społeczną:

5. Tabela płac zasadniczych 2018 r. Powołany zespół opracował nową tabelę płac, kiedy wejdzie ona w życie?. Temat zostanie przedstawiony na następnym spotkaniu.

6.Płace w grupach zawodowych- dysproporcje płacowe. Na wniosek strony związkowej zostanie przygotowana analiza płac zasadniczych w poszczególnych grupach zawodowych w rozbiciu na Oddziały i Rejony. Materiał pomoże zdiagnozować temat dysproporcji płacowych w ES.

7.Jakość obuwia roboczego. Kolejny raz zgłoszono temat złej jakości ubrań roboczych-szczególnie obuwia. Podczas upałów dochodzi do odparzeń stóp. Temat znany stronie pracodawcy. W procedurze konkursowej wybrano już dostawcę zapewniającego wyższą jakość ubrań roboczych.

Wcześniejsze spotkania w ES.

ES Elektromobilność

 


Wiadomość tą wyświetlono 1326 razy.