Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

Zarząd Enea Operatora (EO) zaprosił stronę związkową do Poznania by uzgodnić wysokość bonów na posiłki regeneracyjne w 2019 r. W 2018 r. wysokość bonu wynosi 12,80 zł. Po negocjacjach strony zbliżyły się do uzgodnienia, pole rozbieżności jest naprawdę nieduże.(Zarząd 13,30 zł. strona społeczna 13,50 zł.).

Korzystając z obecności członków zarządu EO, strona społeczna poruszyła również inne tematy:

 -Umowa o zakazie konkurencji. 2 sierpnia 2018r.  KM NSZZ Solidarność Enea skierowała do zarządu pismo w tej sprawie, do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pracownicy mają wiele wątpliwości czy podpisać w/w dokument. Przedstawiono nam projekt odpowiedzi jaką niedługo mamy otrzymać. Po otrzymaniu jej, odniesiemy się do niej.

  –Nowa struktura organizacyjne EO. Strona związkowa otrzymała do zaopiniowania nową strukturę organizacyjną EO. Przedstawiciele KM NSZZ Solidarność Enea ustnie wyrazili swoją opinię do proponowanych zmian. Kierunek zmian słuszny-decentralizacja. Przeniesiono Departamenty z Poznania do Oddziałów Dystrybucji.( Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Bydgoszczy, Departament Logistyki i Zakupów w Szczecinie).Wskazaliśmy, żeby rozważyć też lokalizację Departamentów w OD Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.   Sugestia -Departament Zarządzania Ruchem do OD Gorzów Wlkp. Przedstawiliśmy argumenty na poparcie takie lokalizacji: Dyrektor  Departamentu nie musiałaby dojeżdżać do Poznania. Siedziba Rezerwowej Centralnej Dyspozycji Ruchu Mieści się w OD Gorzów Wlkp. Zwróciliśmy też uwagę na opisówkę do proponowanych zmian. Brak skutków społecznych: „- co do zasady nie nastąpi zmiana miejsca pracy, a w przypadku takiej potrzeby odbędzie się to za zgodą pracownika”.  Nie zgadzamy się z tym, skutki społeczne będą, o ich minimalizacji powinniśmy rozmawiać, i dokonać stosownych uzgodnień. Poprosiliśmy o zorganizowanie spotkania w temacie proponowanych zmian.

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zmiany mają charakter pilotażowy i, że po otrzymaniu od organizacji związkowych pisemnych opinii dotyczących proponowanych zmian, zostanie zorganizowane spotkanie.

Umowa o zakazie konkurencji.

Wcześniejsze spotkania w EO


Wiadomość tą wyświetlono 2039 razy.