Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj
21.08.2018 Obradował ZR Gorzów NSZZ Solidarność
Dodano: 22 Sierpień 2018r. 23:58

W Gorzowie Wlkp. w siedzibie związku spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).Tematyka obrad:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (3.07.2018 r.)

2.Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). K. Gonerski zdał relację z nadzwyczajnego posiedzenia KK jakie odbyło się w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. Przedstawiono postulaty związku. Na następnym posiedzeniu KK 29 sierpnia mamy otrzymać odpowiedź na postulaty i podjąć decyzję o ewentualnej akcji protestacyjnej.

3. Sytuacja w zakładach pracy regionu. Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. (S W). Zła sytuacja finansowa szpitala spowodowania jest niskimi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). ZRG stosownym stanowiskiem poparł działania Komisji Zakładowej, mające na celu danie równych szans wszystkim szpitalom –równe kontrakty z (NFZ). Na następne zebranie ZRG zostaną zaproszeni przedstawiciele ze SW i NFZ. Straż Pożarna –Konflikt z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej.

4.Obchody 31 sierpnia 1980 i 1982 r. Omówiono plan obchodów w regionie: 17.00 Msza polowa pod Katedrą (zaproszenie dla pocztów sztandarowych). 8 września odbędzie się Bieg Solidarności (członkowie związku płacą za pakiet startowy 10 zł.)

5.Pomnik Witolda Andrzejewskiego. W celu nadania odpowiedniej oprawy związanej z odsłonięciem pomnika Naszego Kapelana W. Andrzejewskiego przesunięto termin tej uroczystości (28-30.09.2018 r.). Równolegle zostanie otwarta okolicznościowa wystawa, wydana zostanie specjalna broszura, oraz okolicznościowe karty i znaczki pocztowe. Dyskutowano o treści napisu na tablicy pamiątkowej.

6. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Omówiono wyniki kontroli jaka odbyła się ZRG.

7. Sprawy Sądowe. Przedstawiono sprawy jaki toczone są przeciwko naszym członkom.

8.Dożynki Diecezjalne. Relacja z uroczystości jakie odbyły się 15 sierpnia w Rokitnie.

9.Budżet ZRG na 2018. Przedstawiono stopień realizacji budżetu, przychody wydatki oraz przewidywany wynik na koniec roku.

10.RODO-ochrona danych osobowych. Członkowie ZRG podpisali stosowne oświadczenia. Przesłany przez Prezydium KK materiał budzi wiele wątpliwości. Konieczne jest zorganizowanie szkolenia w tym temacie.

11.Wybory samorządowe. Na obecnym etapie związek nie angażuje się w wybory.

Wcześniejsze zebrania ZRG

XX Bieg Solidarności

Nadzwyczajne posiedzenie KK


Wiadomość tą wyświetlono 1525 razy.