Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 02 Marzec 2021r.
Drukuj
26.09.2018 W Enea S.A. o Regulaminie Pracy.
Dodano: 29 Wrzesień 2018r. 18:29

W Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące projektu nowego Regulaminu Pracy w Enea S.A. Zakres proponowanych przez Pracodawcę zmian jest faktycznie na tyle duży, że uzasadnionym jest mówić o nowym Regulaminie Pracy, a nie zmianach do istniejącego.

Spotkanie poprzedzone było rozesłaniem do związków zawodowych przez Pracodawcę proponowanego dokumentu, na który związki zawodowe odpowiedziały wniesieniem uwag jeszcze przed spotkaniem.

Wiele z wniesionych uwag zostało przez Pracodawcę uwzględnionych. Najwięcej emocji budziły dwa obszary dokumentu: jeden wnoszący zmiany w godzinach pracy poszczególnych departamentów oraz drugi, który wypełniając postanowienia nowych przepisów o ochronie danych osobowych mówił o wszelkich metodach śledzenia aktywności pracowników spółki. Ostatecznie po wysłuchaniu Strony Społecznej Pracodawca zobowiązał się do przesłania nowej propozycji spornych zapisów.

Poza innymi drobniejszymi uwagami i korektami wniesionymi przez NSZZ „Solidarność” Enea udało się znaleźć przychylność Pracodawcy na zwiększenie okresu, w którym pracownik musi dostarczyć fakturę za zakupione okulary. Jest on liczony od momentu wykazania potrzeby używania przez pracownika okularów korekcyjnych i do tej pory wynosił 1 miesiąc, co niejednokrotnie okazywało się terminem zbyt krótkim. Teraz ma wynosić 3 miesiące.

Zgodzono się co do tego, aby uzgodnienie dotyczące nowego Regulaminu Pracy zostało podpisane do połowy października 2018 roku. W przyszłym tygodniu Pracodawca prześle związkom zawodowym propozycję nowych zapisów spornych części dokumentu, następne spotkanie w tej sprawie zostało wstępnie ustalone na 12 października 2018 roku.

Źródło KM NSZZ Solidarność Enea.

Inne spotkania w Enea S.A.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1050 razy.