Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj
1.10.2018 O problemach w Enea Serwis Gorzów.
Dodano: 1 Październik 2018r. 10:09

W szatni Rejonu Gorzów Enea Serwis (ES) z inicjatywy Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność odbyło się spotkanie z Pracownikami Spółki. Na spotkanie zostali zaproszeni: członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski i przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-Krzysztof Gonerski.

 Najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania:

1.Podział środków na przeszeregowania indywidualne. Niestety zdaniem Pracowników kwoty na indywidualne przeszeregowania nie trafiły do najniżej zarabiających. Zamiast niwelować dysproporcje płacowe powiększa się je. Przełożeni nie potrafią przekazywać informacji o kwotach przyznanych przeszeregowań. Dla związku jest to nauczka, następne porozumienia płacowe należy obwarować stosownymi zapisami.

2. Nowa umowa społeczna. K. Gonerski zdał relację z negocjacji nad zawarciem porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia.

3.Złomowanie narzędzi, obuwie robocze. Wcześniejsze zmiany organizacyjne doprowadziły do sytuacji, że nie ma osób które złomowałyby zużyte i wybrakowane narzędzia. Jakość obuwia roboczego pozostawia wiele do życzenia- nowe obuwie ma zostać dostarczone jeszcze w tym miesiącu.

4.Tabela płac zasadniczych. P. Bogusławski przedstawił propozycję, która została zaaprobowania przez związki zawodowe ( tabela z Operatora, z okresem przejściowym do jej dostosowania-dwa lata). Stosowne uzgodnienia czeka na podpisy poszczególnych organizacji związkowych.

5.Monter-elektromonter. Temat wałkowany od dwóch lat. Upór dyrektora Rejonu Gorzów blokuje zmianę zaszeregowania monterów na elektromonterów…

6.Słabe wyniki Rejonu Gorzów. Zła współpraca z Operatorem w zakresie wykonawstwa i zlecania robót znacząco wpływa na wyniki ES. Wskazana też negocjacje montowanych szafek-od 5 lat obowiązuje stała cena, która nawet nie uwzględnia inflacji.

7.Ocena kultury organizacyjnej –badanie satysfakcji Pracowników. Zlecanie podobnych badań jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Od lat na spotkaniach z zarządami przekazujemy na bieżąco nastroje jakie panują wśród Pracowników.

8. Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Kadencja SIP dobiega końca, prawdopodobnie w październiku rozpoczną się wybory Wydziałowych SIP.

Większość w/w tematów zostanie przekazana na spotkaniu z zarządem Enea Serwis- 2.10.2018 r.

Inne spotkania w ES

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1196 razy.