Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj
2.10.2018 Kluczowe zagadnienia dla Enea Logistyka
Dodano: 3 Październik 2018r. 08:13

W Poznaniu Zarząd Enea Logistyka spotkał się ze stroną społeczną. Tematem spotkania były „zagadnienia kluczowe dla Spółki”. Podczas spotkania przedstawiono nam skrótowo wyniki finansowe spółki, działania już poczynione przez nowy Zarząd od chwili powołania oraz działania przez niego planowane.

Spółka na dzień dzisiejszy notuje stratę. Okazuje się, że jest ona głównie wynikiem istnienia zaległych wierzytelności oraz wysokich kosztów obsługi przez spółkę Enea Centrum. Co jeszcze bardziej frapujące, wierzytelności przekazane do obsługi przez Enea Centrum celem ich wyegzekwowania wykazały w tym obszarze zerową (0%) skuteczność tej spółki, podczas gdy w tym samym czasie inne podmioty notują na tym polu "nieco" większe dokonania...Wobec takiego, a nie innego stanu finansowego Spółki nowy Zarząd podjął kroki naprawcze. Inwestycje zostały zredukowane do poziomu niezbędnego dla zachowania ciągłości działań przedsiębiorstwa, kontynuowane są też tylko te, które są bezpośrednio niezbędne dla kontynuacji i polepszenia jakości usług.

Wyzwaniem dla Zarządu jest przywrócenie do funkcjonowania szczecińskiego oddziału Enea Logistyka. Obecnie wokół spółki panuje atmosfera niepewności co do jej przyszłości, kierunku, w jakim ma podążać. Zarząd podejmuje kroki, aby ten stan zmienić. Nowym obszarem działalności spółki jest Enea Połaniec. Trwa proces ścisłego definiowania zakresu działalności Enea Logistyka na rzecz elektrowni. Spółka Enea Logistyka wymaga nowego spojrzenia, wymaga też jasnego sprecyzowania jej roli w GK Enea. Jest to zadanie ważne zarówno dla pracowników tej spółki, jak też dla całej GK Enea.

W związku z tym za powodzenie nowego Zarządu w tym zakresie jako NSZZ „Solidarność” trzymamy przysłowiowe kciuki, choć zmiana władz spółki nie obywa się bez napięć i dyskusji wśród pracowników. Mamy nadzieję, że odbyte spotkanie jest pierwszym z serii, które ma załagodzić istniejące i zapobiec przyszłym napięciom społecznym wśród załogi.

 

Źródło -KM NSZZ Solidarność Enea.

 

Więcej o EL

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1153 razy.