Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj
2.10.2018 Robocze spotkanie w Enea Serwis
Dodano: 3 Październik 2018r. 08:14

W Poznaniu w siedzibie Enea Serwis kontynuowano rozmowy dotyczące najpilniejszych spraw do załatwienie w Spółce. Spotkanie nie miało charakteru kurtuazyjnego, związki zawodowe oraz Zarząd ustaliły podczas jego trwania wiele konkretnych kwestii.

Przyjęto propozycję Zarządu, aby porozumienie dotyczące posiłków profilaktycznych dla pracowników spółki określało ich wartość na poziomie identycznym jak podpisane już porozumienie dla Enea Operator (13,50). Ponadto zgodzono się, aby obowiązywało ono od 1 listopada 2018 roku do 31 grudnia roku 2019.

Zgodzono się, aby porozumienie dotyczące limitu skierowań na leczenie profilaktyczne w roku 2018 określiło go na poziomie 58 miejsc.

W spawie tabeli płac zasadniczych związki zawodowe mają ponownie zapoznać się z propozycją Zarządu i wypowiedzieć się w ciągu 14 dni.

W ostatnim czasie w spółce analizowano funkcjonowanie dodatku brygadzistowskiego. Okres testowy właśnie się zakończył. Wszystko wskazuje na konieczność doprecyzowania zasad jego przyznawania tak, aby jego rozdysponowywanie nie budziło żadnych wątpliwości. Zarząd otwarty jest na propozycje Strony Społecznej w tej kwestii. Ponieważ skala przyznawania dodatku jest nieco zaskakująca zgodzono się, aby jego wysokość została obniżona do końca roku 2018 i miała poziom 6%.

Wiele emocji wśród załogi budzi rozliczanie pracy w soboty i święta. Zgodzono się co do tego, że konieczna jest dobra akcja informacyjna skierowana do pracowników, która rozwieje wszystkie wątpliwości narosłe wokół tego zagadnienia.

Ponownie pojawił się temat ubrań roboczych. Obecnie jej dostawcą jest ten sam podmiot, który został wybrany dla Enea Operator. Podczas gdy w naszej spółce dystrybucyjnej nie ma większych emocji związanych z tym tematem, w Enea Serwis zdarza się, że pracownicy otrzymują ubrania całkowicie niedopasowane rozmiarowo do ich wymogów. Wiele wskazuje na to, że problem tkwi gdzieś w procesie przekazywania prawidłowych  danych rozmiarowych przy zamawianiu odzieży roboczej w spółce.

Ponownie pojawił się problem angaży w rejonie Gorzów -elektromonter – robotnik wykwalifikowany monter (wg Zarządu dotyczy on 7 osób). Pracodawca zobowiązał się do załatwienia tej sprawy, po analizie sytuacji w rejonach przez przedstawicieli pracowników.

 Ocena zadowolenia – w rejonach przedstawiono rezultaty przeprowadzonej ankiet anonimowej. Są to wnioski i rezultaty odnoszące się do całej spółki bez wyszczególnienia danych rejonów. Strona Społeczna nie wie jakie są wyniki w danym rejonie- naszym zdaniem jest to niepotrzebne wydawanie pieniędzy.

Porozumienie o warunkach współpracy i wykonywania przyłączy. Zarząd odniósł się do tematyki i uspokoił, że w poszczególnych przypadkach będzie możliwość uzyskania takich samych warunków jakie maja pracownicy Enea Operator.

Sytuacje w rejonach – poruszane były sprawy dotyczące danych rejonów, między innymi Gorzowskiej produkcji szafek, oraz sytuacji związanej z zabudową AMI.

Wszystkie uzgodnione kwestie zostaną zawarte w formie odpowiednich porozumień lub uzgodnień i w najbliższym terminie podpisane obiegowo przez wszystkie strony dialogu społecznego.

Inne spotkania w ES


Wiadomość tą wyświetlono 1306 razy.