Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj
8.10.2018 Zmiany w zarządzie Bogdanki
Dodano: 9 Październik 2018r. 08:36

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanki  podjęła uchwały w sprawie powołanie nowych członków zarządu spółki.

RN Bogdanki zdecydowała o powołaniu do zarządu spółki od dnia 8.10.2018 r. Artura Wasilewskiego na stanowisko zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych oraz Dariusza Dumkiewicza na stanowisko zastępcy prezesa ds. rozwoju od dnia 15.10.2018 r.

Artur Wasilewski w 1998 r. ukończył studia wyższe na Politechnice Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy, w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR / MSSF. W latach 1998 - 2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej Demos zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa.
Członek Rad Nadzorczych spółek, m.in. Łęczyńska Energetyka, PHU Górnik, PKS Chełm, Górnik Transport, Inwestycja. Od 2000 r. związany z Lubelskim Węglem Bogdanka. Przeszedł szczeble kariery zawodowej od analityka finansowego, kierownika działu planowania i analiz do głównego ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora ds. controllingu, w 2018 r. objął stanowisko dyrektora ds. controllingu i finansów.  Od kilkunastu lat aktywnie wspiera rozwój Lubelskiego Węgla Bogdanka. Uczestniczył w przygotowaniu, a później w realizowaniu, strategii rozwoju Spółki i pozyskaniu finansowania poprzez IPO oraz programy emisji obligacji. Uczestniczył we wdrażaniu programów optymalizacji kosztów i CAPEX. Uczestnik programów rozwojowych w zakresie IT, w tym wdrożenie systemu Business Intelligence. Brał udział przy określaniu przyszłych kierunków działań w ramach obowiązującej Strategii rozwoju Spółki do roku 2025 z perspektywą do roku 2030.

Dariusz Dumkiewicz w 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - kierunek prawo, studia podyplomowe "Zarządzanie projektami i prawo UE" organizowane przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju oraz w 2018 r. Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej.
Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem projektów rozwojowych i inwestycyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony był w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach kierowniczych związanych z realizacją projektów UE. W 2006 r. pełnił rolę członka gabinetu politycznego ministra przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 2007 r. objął stanowisko dyrektora departamentu strategii i rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskiego. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finansowanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. Od 2008 r. był członkiem zarządu, wiceprezesem spółek consultingowych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży energetycznej w zakresie realizacji projektów rozwojowych i innowacyjnych związanych z inwestycjami sieciowymi oraz wdrażaniem technologii TIK. W 2016 r. objął stanowisko dyrektora oddziału Zakładu Gazowniczego w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Przypominamy, że 19 września 2018 r. rada nadzorcza Bogdanki odwołała z funkcji zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych Stanisława Misterka, a z funkcji zastępcy prezesa ds. produkcji i rozwoju Sławomira Karlikowskiego. Zarząd Bogdanki pracuje obecnie w trzyosobowym składzie: Artur Wasil - prezes zarządu, Adam Partyka, zastępca prezesa ds. pracowniczych i społecznych oraz Marcin Kapkowski - zastępca prezesa ds. zakupów i inwestycji.

Źródło-CIRE.PL

Więcej o LWB


Wiadomość tą wyświetlono 957 razy.