Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

Podczas ostatnich negocjacji 24 września 2018 r. negocjatorzy ustalili, że następne spotkanie odbędzie 15-16 października 2018 roku. Spotkanie dwudniowe było postulowane przez stronę społeczną. Raz ze względu na duże odległości pokonywane przez członków zespołów negocjacyjnych obydwu stron, dwa ze względu na doświadczenia z poprzednich negocjacji, kiedy konkretne efekty osiągane były dopiero po kilkunastu godzinach twardych rozmów przy stole toczonych bez zbędnych przerw. Intencjom stron było sfinalizowanie rozmów i parafowanie porozumienia w drugim dniu czyli 16 października 2018 r.

Kolejny raz strona pracodawcy nas zaskoczyła. Sytuację zaogniła jeszcze uwaga doradcy Zarządu Enea S.A. ds kontaktów ze związkami zawodowymi B. Klepasa, jakoby to Strona Społeczna nie dopełniła zobowiązania co do przedstawienia wspólnego stanowiska wobec zaproponowanego przez Pracodawców projektu Umowy Społecznej. Strona Społeczna wspólne stanowisko uzgodniła, jej pełne prezentowanie zostało storpedowane przed informację o planach stworzenia następnego projektu zapisów Umowy. Naszą ocenę 6 godzinnych negocjacji staraliśmy się zawrzeć w protokole. Niestety pracodawcy odmówili nam tego, dlatego spotkanie zakończyło bez jego podpisania.

Treść naszej oceny „ negocjacji” na, którą nie zgodzili się pracodawcy:

„Strona społeczna z dezaprobatą przyjmuje postępowanie strony pracodawców podczas kolejnej tury negocjacji umowy społecznej. Zarząd przyszedł na spotkanie nieprzygotowany- pozostał przy swoich propozycjach z 24 września 2018 r. Trzy tygodnie nie wystarczyły na przeanalizowanie propozycji strony społecznej, i podjęcie negocjacji najważniejszych dla strony społecznej punktów. Takie postępowanie nosi znamiona negocjacji w złej wierze i pozorowanego dialogu. Strona społeczna i zarząd zostali zaskoczeni kolejną wersją projektu umowy społecznej tym razem złożoną przez mec. Piotrowskiego. Zamiast postępu prac, cofamy się do początku negocjacji. Doprowadziło to między innymi do wycofania się z nich Lubelskiego Węgla Bogdanka”.

Takie postępowanie pracodawcy stanowi złamanie ustaleń zawartych w protokole z dnia 16 lipca 2018 r. :

Pkt 4 :Wszystkie spotkania dot. Umowy społecznej mają być protokółowane”

Co będzie dalej z umową społeczną, które kolejne spółki zrezygnują z wspólnej umowy społecznej czas pokaże…

Strona związkowa w związku z zaistniałą sytuacją wystosowała pismo do Prezesa Zarządu Enea S.A. Mirosława Kowalika ws pilnego spotkania.

Wcześniejsze negocjacje

 


Wiadomość tą wyświetlono 1952 razy.