Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Marzec 2021r.
Drukuj

 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Międzychód na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP) Tematyka zebrania:

1. Protokół z ostatniego zebrania. Odczytano i przyjęto protokół z 5 września 2018 r.

2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejne 8 osób.

3.Sprawozdanie z działalności za okres 06.09-22.10.2018r. Członkowie Prezydium zdali relacje z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 6 września 2018 r.

4. Nowa Umowa Społeczna. Zebrani zapoznali się z aktualnym stanem prac nad zawarciem nowej umowy społecznej dla Pracowników GK Enea. Rozmowy ślimaczą się. Od władz związku oczekujemy zdecydowanych działań, których efektem będzie podpisanie umowy jeszcze w tym roku.

5. Aktualizacja zapisów Porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea Operator. Omówiono stan prac nad aktualizacją ZUZP w Operatorze. KP przesłała do zespołu zajmującego się tą sprawą następujące propozycje zmian:

 Art. 23 ZUZP

  1. Za każdy dzień, w którym było pełnione pogotowie techniczne przysługuje pracownikowi w ENEA dodatkowe zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:
  1. 1 %0,8% średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA za pełnienie pogotowia technicznego w dni robocze,
  2. 2 %1,5% średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA za pełnienie pogotowia technicznego w niedziele, święta będące dniami wolnymi od pracy i dodatkowe dni wolne.
  1.  Zasady pełnienia pogotowia technicznego (domowego) oraz zasady wynagradzania za jego pełnienie określa Załącznik nr 13 do Układu.

Załącznik nr 4 ZUZP

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKU ZA STAŻ PRACY W ENEA

§ 4

Dodatek za staż pracy wypłaca się w następującej wysokości:

- po 1

roku pracy

- 2 %

podstawy wymiaru

- po 2

latach pracy

- 4 %

podstawy wymiaru

- po 3

latach pracy

- 6 %

podstawy wymiaru

- po 4

latach pracy

- 8 %

podstawy wymiaru

- po 5

latach pracy

- 10 %

podstawy wymiaru

- po 6

latach pracy

- 11 %

podstawy wymiaru

- po 7

latach pracy

- 12 %

podstawy wymiaru

- po 8

latach pracy

- 13 %

podstawy wymiaru

- po 9

latach pracy

- 14 %

podstawy wymiaru

- po 10

latach pracy

- 15 %

podstawy wymiaru

- po 11

latach pracy

- 16 %

podstawy wymiaru

- po 12

latach pracy

- 17 %

podstawy wymiaru

- po 13

latach pracy

- 18 %

podstawy wymiaru

- po 14

latach pracy

- 19 %

podstawy wymiaru

- po 15

latach pracy

- 20 %

podstawy wymiaru

- po 16

latach pracy

- 21 %

podstawy wymiaru

- po 17

latach pracy

- 22 %

podstawy wymiaru

- po 18

latach pracy

- 23 %

podstawy wymiaru

- po 19

latach pracy

- 24 %

podstawy wymiaru

- po 20

latach pracy

- 25 %

podstawy wymiaru

 

 

 

Na czerwono nasze propozycje.

6.Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Członkowie KP zrelacjonowali posiedzenie KM jakie odbywało się w dniach 12-13.09.2018 r. w Zielonej Górze.

7.Relacja z posiedzenia Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). K.Gonerski przedstawił najwazniejsze tematy jakie były przedmiotem obrad KSE we Wrocławiu 17.10.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8.Sytuacja w Spółkach GK ENEA: Enea Serwis- wiele tematów wcześniej zgłaszanych nadal jest nie załatwionych (tabela płac zasadniczych, taryfikacja, nazewnictwo stanowisk, wyrównanie dysproporcji płacowych).Nowym tematem jest sprawa pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze- uprawnienia emerytalne. Opłacanie wyższych składek przez pracodawców nie gwarantuje uzyskania uprawnień do wcześniejszych emerytur. Temat do przedstawienia na wyższym szczeblu. Enea Centrum –kończą się u mowy ze Spółkami z GK na ich obsługę w ramach CUW. Brak nowych umów powoduje niepokój Pracowników w EC. Cały czas cięte sią koszty, oszczędza się nawet na papierze do ksero. Z drugiej strony wydaje się bezsensownie pieniądze na np. na badanie satysfakcji Pracowników… Enea Operator- likwidowane są magazynki licznikowe w Rejonach Dystrybucji np. w Choszcznie. Powoduje to konieczność odbioru liczników z Gorzowa. Generuje to niepotrzebne koszty oraz stratę czasu.

9.Sprawy różne:

-Turniej w bowlinga. Jak co roku będziemy organizatorem turnieju, w tym roku o Puchar 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

-Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Enea Gorzów. Ustalono termin zjazdu 27-28.12.2018 r. Miejsce Zjazdu ustali Prezydium.

 -Lotos-karty rabatowe. Omówiono szczegółowe zasady współpracy z Lotosem. Zebrano wnioski, które zostaną przesłane do Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Cały czas przyjmujemy  nowe wnioski.

-Badania profilaktyczne. Na maile dostajemy informacje „Cały czas prowadzimy zapisy na badania w ramach programu Misja Profilaktyka – Razem pokonamy czerniaka. Ostatni termin na Strzeszyńskiej w Poznaniu to 24.10. 2018 r. Badania będą w godzinach od 09:00- 14:30, w bud A. Bardzo proszę roześlijcie informację gdzie się da, tak, żeby skorzystała jak największa liczba osób. Czekamy na zapisy pod mailem fundacja@fundacja.enea.pl  – temat Misja Profilaktyka”. Dlaczego takie badania prowadzone są tylko w Poznaniu? Zapraszamy też do Gorzowa.

 -Szczepienia przeciwko grypie. Tylko w Gorzowie można było skorzystać ze szczepień w ramach współpracy z PZU ZDROWIE. Niestety szczepionki się skończyły, odwoływane są wcześniej umówione wizyty. Temat zostanie przekazany do zarządu Enea Operatora.

-Ochrona przed wilkami. Pracownicy coraz częściej narażani są na ataki: psów, lisów a ostatnio także wilków. Od pracodawców oczekujemy wyposażenia osób narażonych na takie zagrożenia w środki odstraszania.

-Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Minęła kadencja SIP, kiedy odbędą się wybory na nową kadencję? Pytanie te skierujemy do KM i Koordynatora SIP.

Po zebraniu KP, odbyło się otwarte spotkanie z Pracownikami RD Międzychód i BOK Międzychód. Tematyka spotkania pokrywała się z tym czym zajmowali się członkowie KP. Zasygnalizowano też temat niekorzystnych umów z operatorami telefonii komórkowej- telefony służbowe.

Wcześniejsze zebrania KP

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1219 razy.