Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj
24.10.2018 Komisja Krajowa obradowała w Częstochowie.
Dodano: 24 Październik 2018r. 22:50

W Częstochowie na ostatnim w kadencji 2014-2018 zebraniu, spotkali się Członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność(KK). Rozpoczynając obrady zebrani krótką modlitwą uczcili pamięć Członka KK ŚP Jarosława Wilnera, który zginął w wypadku samochodowym 28 września 2018 r.

Ważniejsze tematy poruszane podczas zebrania:

1. Przyjęto protokoły z dwóch ostatnich zebrań KK.

2.Wysłuchano informacji z prac: Prezydium KK, zespołów KK, Rady Ochrony Pracy, Rady Dialogu Społecznego.

3.Sprawy finansowe- pokrycie kosztów manifestacji Sekcji Oświaty w Warszawie.

4.Przyjęto stanowisko w sprawie przyjętej przez Sejm ustawy o święcie narodowym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

5.KK przyjęła Uchwałę programową na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność oraz ustaliła składy komisji zjazdowych, które zostaną zaproponowane Delegatom.

6.Wyslłuchano informacja z prac Krajowych Sekretariatów oraz Zarządów Reginów.

7. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Omówiono plonowany udział związku w tych uroczystościach.

Kończąc obrady Przewodniczący KK Piotr Duda podziękował Członkom KK za cztery lata wspólnej pracy.  Szczególne słowa podziękowania skierował do byłego Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierza Grajcarka w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

Wieczorem Członkowie KK wspólnie z Delegatami na KZD udali się na Jasną Górę, by pokłonić się Czarnej Madonnie, uczestniczyć we Mszy Świętej oraz Apelu Jasnogórskim.

 

Pogrzeb J.Wilnera

Wcześniejsze zebrania KK

Więcej zdjęć z tego i wcześnieszych posiedzeń KK

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 948 razy.