Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

W Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność (KZD).

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście:Prezydent RP Andrzej Duda, Ministrowie- Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Marcin Zieleniecki, Stanisław Szwed, Prezesa IPN Jarosław Szarek, prezes TVP Jacek Kurski, Posłowie RP, były Przewodniczący KK Marian Krzaklewski.

272 Delegatów wybrało władze krajowe związku na nową kadencję 2018-2023 (zjazd wydłużył kadencję do 5 lat) Region Gorzowski reprezentowali Delegaci: Jarosław Porwich, Waldemar Rusakiewicz Krzysztof Gonerski.

Wieczorna Msza Święta oraz Apel Jasnogórski przed obrazem Czarnej Madonny rozpoczęły KZD -24.10.2018 r.

Część robocza Zjazdu rozpoczęła się 25 września 2018 r. Minuta ciszy, krótka modlitwa za zmarłych w kadencji 2014-2018 oraz Słowo Boże wygłoszone przez Arcybiskupa Wacława Depo rozpoczęło tą część KZD.

Najważniejsze punkty z programu obrad:

1.Wystąpienia zaproszonych gości.

2. Wybór komisji zjazdowych i podjęcie uchwał porządkowych.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).

4.Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

5. Wybór Przewodniczącego KK na nową kadencję. Delegaci po raz trzeci na szefa związku wybrali Piotra Dudę. P. Duda był jedynym kandydatem na Przewodniczącego ( otrzymał 248 głosów, głosowało 267 delegatów).

Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na maxa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele kosztowało to mnie i moich współpracowników i dzięki wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maxa. I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie uchwała programowa”.

6.Wybór Komisji Krajowej . Zjazd wybrał 56 członków KK. Kandydowało 56 członków związku. Skład KK uzupełnili Przewodniczący KK, Przewodniczący Zarządów Regionów, Przewodniczący Rad Krajowych Sekretariatów Branżowych, Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Podczas jednej z przerw ukonstytuowała się Komisja Krajowa. Zastępcami Przewodniczącego zostali Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchrowicz i Bogdan Kubiak. Henryk Nakonieczny został członkiem prezydium, a Ewa Zydorek sekretarzem. Jerzy Jaworski będzie pełnił także funkcję skarbnika. Energetykę w KK będzie reprezentował Marek Boiński z Enei.

7. Wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR). Na 16 miejsc w KKR kandydowało 17 Delegatów. Mimo trzech tur głosowania nie wybrano pełnego składu KKR-dwa wakaty zostaną uzupełnione na następnym KZD. Po ukonstytuowaniu Prezydium KKR przedstawia się następująco: Przewodnicząca KR Anna Kaurzel, Zastępcy Przewodniczącej KKR Marek Mazurek i Edward Fortuna. Energetykę w KKR reprezentować będą Krzysztof Nawrocki z Enei i Mirosław Brzuśmian z Tauronu.

8.Uchwała programowa. Najważniejszym przyjętym dokumentem na Zjeździe jest Uchwała programowa, która nakłada na KK zadania do wykonania w nowej kadencji. Zakłada ona miedzy innymi: wzmocnienie roli zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy poprzez odpowiednie zmiany w prawie. Solidarność będzie też dążyć do zmiany ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. w aspekcie zwiększenia znaczenia mediacji oraz przyznania prawa do strajku pracownikom zatrudnionym w organach władzy rządowej i samorządowej czy w sądach i prokuraturze. Celem związku na najbliższe lata będzie też m.in. rozszerzenie prawa do przechodzenia na  emeryturę pomostową przez pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych. Solidarność w rozpoczynającej się kadencji będzie również kontynuować działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Związek będzie w dalszym ciągu prowadził działania na rzecz ograniczenia „umów śmieciowych”. W uchwale zapisano szereg postulowanych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja zwiększenia kontroli nad działalnością agencji pracy tymczasowej czy wprowadzenie obowiązkowej składki emerytalno-rentowej w przypadku umowy zlecenia od całości wynagrodzenia.

9. Zmiany w Statucie NSZZ Solidarność. Delegacji zajęli się również projektami zmian w Statucie NSZZ Solidarność. KZD uchwalił wydłużenie kadencji władz Solidarności na wszystkich szczeblach z 4 do 5 lat. 

10.Uchwały i stanowiska. Przyjęto szereg uchwał i stanowisk dotyczących między innymi: -przyznania honorowych odznaczeń Zasłużony dla NSZZ Solidarność, -wieku emerytalnego po przepracowaniu lat składkowych (35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni), -odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - przyjętej przez Sejm ustawy o święcie narodowym z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości (pracownicy handlu też mają mieć dzień wolny od pracy).- składki związkowej (jako koszt uzyskania przychodu-bez podatku).

Na zakończenie Zjazdu dokonano zaprzysiężenia nowo wybranej Komisji Krajowej.

Wybory kadencja 2014-2018

Więcej zdjęć z tego w wcześniejszych KZD

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1818 razy.