Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Marzec 2021r.
Drukuj

W sali kolumnowej Pałacu Mierzęcin na wyjazdowym zebraniu spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS).

Tematyka obrad WRDS:

Infrastruktura kolejowa i drogowa w województwie lubuskim. Prelegenci z Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK zapoznali zebranych ze stanem inwestycji na liniach kolejowych, w tym również planami elektryfikacji linii kolejowej nr 203 Krzyż –Gorzów Wlkp.-aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca tej linii. Pod koniec 2019 planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Jak dobrze pójdzie to w 2023 r. inwestycja zostanie zakończona. Aktualnie Gorzów Wlkp. jest jedynym miastem wojewódzkim, które nie posiada zelektryfikowanej trakcji kolejowej.

Podczas prezentacji i dyskusji dotyczącej inwestycji w infrastrukturę drogową zwrócono między innymi uwagę na brak planów budowy północnej obwodnicy Gorzowa i drogi krajowej 22 na Gdańsk, oraz brak stacji benzynowych na lubuskim odcinku S 3-kolejno ogłaszane przetargi nie doprowadziły do wyłonienia firmy, która byłaby zainteresowana budową stacji na istniejących MOP-ach.

Drugi dzień obrad zdominował temat szkolnictwa wyższego i zawodowego w województwie lubuskim. Impulsem do zajęcia się tą tematyką były niepokojące informacje dotyczące ucieczki absolwentów z lubuskiego do ościennych województw. Przedstawiciele wyższych uczelni z województwa lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kuratorium Oświaty przedstawili diagnozę zaistniałej sytuacji oraz wnioski na przyszłość, które mają zmienić niekorzystne trendy. Przedstawiono też kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030 r.

WRDS miała też przyjąć stanowisko w/s rynku pracy w kontekście zatrudnienia cudzoziemców. Uzgodniony wcześniej dokument nie został jednak przyjęty ze względów proceduralnych. Przegłosowanie stanowiska okazało się nie możliwe, pierwszego dnia nieobecna była Marszałek Województwa, a drugiego dnia nie było nikogo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko ma zostać przyjęte na grudniowym posiedzeniu Rady.

 

Wiecej zdjęć.

Wcześniejsze posiedzenie WRDS


Wiadomość tą wyświetlono 1077 razy.