Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej po blisko miesięcznej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie nowej umowy społecznej dla Pracowników GK Enea. Fiasko ostatnich negocjacji, których efektem było pismo do prezesa Enea S.A., i spotkanie z Mirosławem Kowalikiem dało szanse na wyjście z impasu. Efektem spotkania z prezesem Enea S.A. był jego bezpośredni udział w dzisiejszych negocjacjach.

Po pięciu godzinach negocjacji doszło do zbliżenia stanowisk. Ale po kolei.

Na początku strona związkowa bardzo negatywnie oceniła nowy projekt porozumienia przygotowany przez mec. Piotrowskiego. Przesłany dokument zaprzeczał wcześniejszym uzgodnieniom, i praktycznie cofał nas do początku negocjacji. Praca nad tym projektem trwałaby miesiącami i nie gwarantowałaby zawarcie porozumienia jeszcze w tym roku. Nasze plany zawarcia porozumienia i potraktowanie tego jako prezent na 100 lecie Odzyskania Niepodległości i tak się nie powiodły. Zaproponowaliśmy by skupić się nad najważniejszymi punktami do negocjacji, czyli: -okres gwarancji zatrudnienia, -odszkodowanie za zerwanie gwarancji, - implementacja zapisów porozumienia z Układów Zbiorowych Pracy( źródło prawa pracy), -Pracowniczy Program Emerytalny, -Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Taryfa pracownicza. Strona pracodawców zgodziła się na taki tryb procedowania, jednak przed tym poinformowała nas o różnej kondycji Spółek Grupy. Mieliśmy to uwzględnić przy składaniu naszych propozycji. Po dyskusji na temat centrum zysków i centrum strat przeszliśmy do właściwych negocjacji. Po kilku godzinach doszło do zbliżenia stanowisk w najważniejszych kwestiach. Po raz kolejny problemem okazało się spisanie protokołu, który oddawałby przebieg negocjacji. Determinacja strony społecznej doprowadziła do podpisania protokołu z odręcznymi naszymi uwagami.

Ustalono, że negocjacje będą kontynuowane 20 listopada 2018 r.

Wcześniejsze negocjacje.


Wiadomość tą wyświetlono 2087 razy.