Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 29 Lipiec 2021r.
Drukuj
15.11.2018 Robocze spotkanie w Logistyce
Dodano: 15 Listopad 2018r. 18:22

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka. W spotkaniu uczestniczyć miały wszystkie organizacje związkowe działające w Spółce. MZZE uczestnicząca w formie telekonferencji w efekcie awarii zasilania efektywnie nie brała udziału w spotkaniu. (7 krotnie nastąpiły wyłączenia prądu!!!).  W spotkaniu uczestniczył doradca zarządu Enea S.A. Bogumił Kanik.

Tematyka spotkania:

Uzgodniono:

Wysokość stawki za posiłki regeneracyjne została ustalona na poziomie 13 zł 50 gr od 1 stycznia 2019 roku.Wysokość dopłaty do okularów korekcyjnych została ustalona na poziomie 350 zł raz na 3 lata, przy czym dofinansowaniu mają podlegać także okulary przeciwsłoneczne.Wysokość ekwiwalentu za pranie została ustalona na poziomie 25 zł.

W sprawie propozycji  wysokości premii świątecznej na Boże Narodzenie dla pracowników spółki Zarząd oznajmił, że ze względu na otrzymanie w dniu spotkania pisma określającego konkretną kwotę oczekiwaną przez Wspólną Reprezentację Związkową (bez organizacji Synergia) nie jest w stanie odnieść się bez głębszych analiz do przedstawionej propozycji.

Informacje zarządu o sprawach istotnych dla Spółki.

Spółka jest wciąż w sytuacji braku konkretnego określenia jej roli w GK Enea. Zarząd przedstawił swoje działania dla zmiany tej sytuacji. Zarząd próbował podjąć rozmowy z głównym klientem jakim jest Enea Operator. Ostatecznie wniósł o spotkanie z Zarządem tej spółki. Niestety od ponad 3 tygodni nie otrzymuje odpowiedzi na postulat spotkania.

Strona społeczna zwróciła uwagę, że decyzja należy do Zarządu Enea S.A. i tam powinny być kierowane wszelkie działania dla uzyskania jednoznacznej decyzji co do zadań spółki w GK Enea, stamtąd musi wyjść sygnał do pozostałych spółek egzekwujących podjęte decyzje. NSZZ „Solidarność” zadeklarowała w miarę możliwości pomóc w tej sprawie.

Trwa egzekwowanie zaległych należności. Enea Centrum nadal nie wyegzekwowała wszystkich zaległości, efektywność kancelarii zewnętrznej w tym zakresie wzrasta. Przedstawiono aktualną sytuacje finansową spółki. Dyskutowano też o celowości zakończenia programu Zakupy. Zarzad EL opracowuje nowy autorski program, który ma zastąpić program Zakupy.

NSZZ Solidarność zasygnalizowała konieczność podjęcia rozmów płacowych na początku roku 2019.

Poruszono temat modyfikacji w treści dokumentu „Polityka Antymobbingowa” przyjętym w spółce Enea Logistyka. Autorem zmian okazał się członek Zarządu spółki Janusz Grochowski, który przyznał się do ich dokonania i przedstawił ich przesłanki. Motywacją było usunięcie zapisów niekorzystnych dla spółki i samych pracowników ze względu na ich niejasny, stwarzający duże możliwości formułowania fałszywych oskarżeń charakter. NSZZ „Solidarność” pomimo zgody z opinią o słabej jakości przedmiotowego dokumentu zawnioskowała, aby przyjąć dokument w tym samym brzmieniu jak w pozostałych spółkach GK Enea, a to ze względu na duże zaniepokojenie wśród załogi przy jednoczesnym nikłym zysku z wprowadzonych zmian. Cały dokument jest w ocenie NSZZ „Solidarność” bezwartościowy. Janusz Grochowski zgodził się z argumentacją i zadeklarował przyjęcie dokumentu w brzmieniu analogicznym do pozostałych spółek GK Enea.

Poruszono też temat zobowiązań Spółki wynikających z nowej Umowy Społecznej. Zarząd przekazał, że jest tego świadomy i przekazał swoje pełnomocnictwa w tym zakresie grupie pracodawców negocjujących Umowę Społeczną.

Wcześniejsze spotkania w EL

EL geneza obecnej sytuacji

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2230 razy.