Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2020r.
Drukuj

Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w III kwartale 2018 r. 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 287,4 mln zł wobec 288,2 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,34 mld zł. wobec 2,79 mld zł przed rokiem. EBITDA wzrosła o 13,7 % rok do roku do 669,3 mln zł.

Narastająco, po trzech kwartałach 2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 584,1 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 785,5 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 920,2 mln zł wobec 1.069,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 1,97 mld zł wobec 1,95 mld zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 9,38 mld zł wobec 8,36 mld zł przed rokiem.

Źródło CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki Enea

Wartość akcji Enea

 


Wiadomość tą wyświetlono 1308 razy.