Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu strona związkowa i Administratorzy Wspólnej Działalności Socjalnej dyskutowali o działalności socjalnej w 2019 r. Przedstawiono przychody oraz planowane wydatki przy nowym odpisie podstawowym (średnia płaca z II półrocza 2013 r.). Podczas spotkania dyskutowano na następujące tematy:

1.Odpis podstawowy na Pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych. Zdaniem strony związkowej podobnie jak w Enea Wytwarzaniu należy zwiększyć odpis na w/w Pracowników. Po dyskusji ustalono, że jest to możliwe po zmianie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

2. Zbiorowa działalność sportowo-rekreacyjna. Dyskutowano o utworzeniu w planie WDS takiej pozycji (została ona zlikwidowana dwa lata temu). Do końca stycznia organizacje związkowe mają przesłać propozycje dotyczące tego tematu.

3.Progi dochodowe uprawniające do świadczeń socjalnych. Uzgodniono podniesienie progów o 5 tys. zł.

4.Dofinansowanie do wypoczynku emerytów i rencistów. Przywrócono dofinasowanie we wszystkich progach dochodowych.

5.Indywidualna działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalna. Zwiększono dofinansowanie tej formy wypoczynku we wszystkich progach o 100 zł.

6.Świadczenia grudniowe dla dzieci. Dyskutowano nad formą skorzystania z tej formy świadczenia, gotówka- karta podarunkowa. Ostateczne decyzje w tym temacie zostaną podjęte w terminie późniejszym.

7.Wypłata rezerw z roku poprzedniego. Poszczególne obszary WDS w przypadku niewykorzystania środków będą mogły wypłacić je w formie jednorazowych świadczeń.

8. Przesuwanie środków w ramach przyznanych budżetów. Zgodnie z ustaleniami z roku poprzedniego Komisje Socjalne po uzyskaniu akceptacji Administratora WDS będą mogły przesuwać środki na poszczególne działalności.

Strona związkowa otrzyma projekt planu WDS uwzględniający dzisiejsze ustalenia do 22 stycznia 2019 r.

Następne spotkanie zaplanowano na 11 lutego 2019 r.

 

Wcześniejsze spotkania


Wiadomość tą wyświetlono 2821 razy.