Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj
17-18.01.2019 Obradowała KM NSZZ Solidarność
Dodano: 18 Styczeń 2019r. 17:32

W Grodzisku Wielkopolskim na pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, po której przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Protokół z ostatniego posiedzenia KM. Odczytano i przyjęto protokół z 8.11.2018 (Pieczyska).

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zabrania KM. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych zdarzeń jakie miały miejsce od 11 listopada 2018 r. Omówiono sytuację w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Enea.

3.Zebrania Prezydium. Przekazano informacje na temat planu posiedzeń Prezydium KM.

4.Informacja z prac Komisji Krajowej i Krajowej Sekcji Energetyków. Relacja z posiedzenia konwentu przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”- przekształcenie się w sztab protestacyjno-strajkowy. Omówiono cele oraz postulaty związku. Informacja ze spotkania z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

5. Plan zebrań KM na 2019 r. Ustalono harmonogram oraz organizatorów poszczególnych zebrań.

6.Wybory do Rad Nadzorczych Enea S.A. i Enea Oświetlenie. Po prezentacji i pytaniach do kandydatów do ciał nadzorczych w tych Spółkach KM desygnowała do wyborów do: RN Enea S.A. w miejsce Marka Michalczyka który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z kandydowania  Mariusza Pliszkę, a do Enea Oświetlenia Rafała Gronikowskiego i Sławomira Jaremka.

                 Mariusz Pliszka                            Rafał Gronikowski                     Sławomir Jaremek.

7.Sytuacja w Enea Logistyka. Omówiono fakty jakie miały miejsce w ostatnim czasie. KM przyjęła oficjalne stanowisko w tym temacie.

8.Sprawy różne. Poruszono temat nazewnictwa stanowisk w Enea Serwis (robotnik wykwalifikowany- monter, elektromonter) mimo wcześniejszych zapewnień temat w Oddziale Gorzów dalej nie został załatwiony. Po zebraniu zarządu Enea Serwis temat ma zostać załatwiony.Stosownymi uchwałami upoważniono Prezydium KM do podpisania Porozumień o stosowaniu ZUZP Enea S.A.w Spółkach GK Enea.

W drugiej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele Solidarności z GK Enea (Enea Wytwarzanie i Enea Ciepło), rozmawialiśmy o strategii związku w 2019 r. dotyczącej najważniejszych tematów pracowniczych.

Stanowisko KM ws. sytuacji w Enea Oświetlenie

Stanowisko KM ws. sytuacji w Enea Logistyka


Wcześniejsze zebrania KM


Wiadomość tą wyświetlono 2220 razy.