Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

Energa zakończyła projekt wdrożenia optymalnej struktury w grupie, który skutkuje zwiększeniem efektywności zarządzania, redukcją liczby spółek oraz zmniejszeniem kosztów administracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia - podała Energa w komunikacie prasowym. W ciągu półtora roku liczba spółek została zredukowana z 44 do 22, co ma wydatnie wpłynąć na obniżenie kosztów Grupy.

Projekt WOS polegał m.in. na zmniejszeniu liczby podmiotów Grupy z 44 do 22 na rzecz synergii i pełnego wykorzystania kompetencji konsolidowanych spółek. W Linii Biznesowej Dystrybucja liczba spółek została zmniejszona z 13 do 2, w Linii Biznesowej Sprzedaż z 6 do 3, w Linii Biznesowej Wytwarzanie z 9 do 6, natomiast w Linii Biznesowej Usługi i Pozostałe liczba spółek z 15 zredukowana została do 10. Restrukturyzacja pozwoliła m.in. na skrócenie ścieżek decyzyjnych, płynniejsze zarządzanie budżetem inwestycyjnym, lepsze wykorzystanie kompetencji pracowników, a w dłuższej perspektywie - uzyskanie znacznych oszczędności.

Jak podkreśla Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu Energi wdrożenie projektu WOS to operacja bez precedensu. - Największym sukcesem projektu jest jego realizacja w założonym terminie, własnymi siłami pracowników naszej Grupy, a także wsparcie społeczne, które towarzyszyło zmianom organizacyjnym. Wdrożenie optymalnej struktury Grupy Energa to bezprecedensowa operacja restrukturyzacji przeprowadzona w spółce Skarbu Państwa, przeprowadzona bez kosztów społecznych, ponieważ nie wiązała się z żadną redukcją zatrudnienia.

W ocenie spółki najtrudniejszym i najdłużej trwającym procesem była zmiana struktury Grupy w obszarze dystrybucji. Do spółki Energa-Operator dołączyło ponad 2300 pracowników, przejętych ze spółek - Energa-Operator Techniczna Obsługa Odbiorców i sześciu spółek eksploatacyjnych z Płocka, Torunia, Gdańska, Kalisza, Elbląga i Słupska. 30 kwietnia 2018 r. cztery spółki linii biznesowej Dystrybucja łącząc się utworzyły spółkę o nazwie Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne z centralą w Słupsku i czterema oddziałami. 15 października 2018 r. w Elblągu otwarto kolejny oddział spółki Energi-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne.


Zmiany w strukturze Grupy Energa w ramach WOS:
Linia Dystrybucji
- było 13 spółek - są 2 - Energa Operator i Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne.
Linia Sprzedaży
- było 6 spółek - są 3 - Energa Obrót, Energa Oświetlenie oraz Energa Slovakia
Linia Wytwarzania
- było 9 spółek - jest 6 - Energa Wytwarzanie, Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Ciepło Ostrołęka, Energa Serwis, Energa Kogeneracja, Energa Ciepło Kaliskie.
Linia Usługi i pozostałe
- było 15 spółek - jest 10 - Energa Informatyka i Technologie, Energa Centrum Usług Wspólnych, Energa Invest, Enspirion, Energa Logistyka, Energa Ochrona, Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya, Energa Finance, ENSA PGK 8, EOB PGK1.

Źródło CIRE.PL


Wiadomość tą wyświetlono 1634 razy.