Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj
29.01.2019 Spotkanie w Enea Centrum.
Dodano: 30 Styczeń 2019r. 08:58

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). Wiodącym tematem spotkania była sytuacja w spółce, będąca konsekwencją budowania jej na zasadzie przeniesień pracowników innych spółek GK Enea z wykorzystaniem art. 231 Kodeksu Pracy (KP). Przy takim trybie, jeśli w zakładzie pracy z którego przenoszony jest pracownik funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, wtedy u nowego pracodawcy staje się on swoistym załącznikiem do umowy o pracę danego pracownika i przez rok nie można go wypowiedzieć. Tym samym, mimo że u jednego pracodawcy nie może obowiązywać kilka ZUZP, w praktyce stoi on przed zadaniem uwzględniania zapisów różnych ZUZP w odniesieniu do różnych pracowników.

Po upływie roku czasu od przeniesienia pracowników z wykorzystaniem art. 231 KP nowy pracodawca nie jest już zobowiązany do uwzględniania zapisów wewnętrznego prawa pracy poprzedniego zakładu pracy, może tego zaprzestać zawierając porozumienie o zmianie warunków pracy lub je wypowiadając. Po upływie okresu wypowiedzenia pracownik w pełni podlega już tylko pod wewnętrzne prawo pracy nowego pracodawcy.

W spółce Enea Centrum pracuje obecnie nieco ponad 100 osób, których dotyczy opisana powyżej sytuacja. Aby ujednolicić sytuację wszystkich pracowników spółki warunki ich umów o pracę zostaną poddana szczegółowej analizie tak, aby ich dostosowanie do funkcjonowania wyłącznie pod kontrolą ZUZP Enea przebiegło jak najmniej problemowo.

Poza tematem głównym poruszone zostało zagadnienie kryteriów, które Zarząd przesłał przełożonym dla rozdziału premii z tzw. funduszu 1% za rok 2018. Szczególne emocje budziły informacje o niemożności uzyskania nagrody przez osoby, które przekroczyły próg 10 dni nieobecności z powodu choroby. Zarząd oznajmił, że wśród nagrodzonych ostatecznie znalazły się i takie osoby jeśli zostały wytypowane przez swoich przełożonych ze względu na poziom swojej pracy…

Wcześniejsze spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 2530 razy.