Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 18 Luty 2019r.
Drukuj

W Poznaniu strona społeczna spotkała się z administratorami Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS). Celem spotkania było ustalenie zasad według jakich będzie można korzystać z działalności socjalnej w 2019 r. w Spółkach objętych WDS.

Wcześniej doszło do spotkania dotyczącego dalszej współpracy ubezpieczeniowej z firmą PZU w ramach pakietów PZU ZDROWIE. Od Pracowników wpływa wiele negatywnych opini dotyczących dostępności do świadczeń medycznych oferowanych przez PZU. Warunki zawarte z umowy nie są realizowano. Stosowne uwagi przekazano przedstawicielom PZU.

W spotkaniu dotyczącym WDS uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej i administratora fundusz świadczeń socjalnych. Na wstępie strona administratora przedstawiła propozycję planu - budżetu preliminarza na 2019 roku po zmianie progów dochodowych i zwiększonym odpisie.

Na poprzednim spotkaniu ustalono, iż strona społeczna przygotuje propozycje zapisów dotyczących zbiorowej działalności socjalnej. Jedynie przedstawiciele Solidarności pochylili się nad tematem i zaproponowali dwa warianty zasad dofinansowania zbiorowej działalności socjalnej. Po długiej dyskusji zaakceptowano jeden z wariantów. Powyższa działalność została ujęta w zaakceptowanym planie wydatków  WDS na 2019 rok. Przeanalizowano pozostałe zapisy preliminarza, po naniesieniu uwag wstępnie zaakceptowano preliminarz WDS na 2019.

Szczegóły i wnioski mają być doprecyzowane przez pracowników funduszu świadczeń socjalnych. Całość zostanie przedstawiona stronie społecznej i po zaakceptowaniu naniesionych uwag nastąpi podpisanie preliminarza przez strony.

 

Wcześniejsze spotkania w/s WDS

 


Wiadomość tą wyświetlono 1802 razy.