Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu strona społeczna spotkała się z administratorami Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS). Celem spotkania było ustalenie zasad według jakich będzie można korzystać z działalności socjalnej w 2019 r. w Spółkach objętych WDS.

Wcześniej doszło do spotkania dotyczącego dalszej współpracy ubezpieczeniowej z firmą PZU w ramach pakietów PZU ZDROWIE. Od Pracowników wpływa wiele negatywnych opini dotyczących dostępności do świadczeń medycznych oferowanych przez PZU. Warunki zawarte z umowy nie są realizowano. Uczestnicy spotkania:

Sebastian Tabaka Członek Zarządu PZU Zdrowie S.A. ,Beata Szafarz Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Damian Rybak Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego, Aleksander Sadowski Dyrektor ds. Współpracy Strategicznej

ze strony GK Enea:

Tadeusz Dachowski Członek Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. ,Dariusz Szymczak Członek Zarządu Enea Centrum Sp. z o.o. przedstawiciele Związków Zawodowych.,Aleksandra Kilanowska Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych, Małgorzata Jeżewska Kierownik Biura Kadr

Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor A. Kilanowska witając uczestników i oddała głos inicjatorom spotkania czyli przedstawicielom Związków Zawodowych. Głos zabrał Robert Jusis, który przedstawił skargi zgłaszane przez pracowników:- brak dostępności specjalistów w terminach zawartych w umowie- umawianie pracowników na badania w różnych miejscowościach- najgorzej działająca realizacją świadczeń medycznych jest lokalizacja w Gorzowie Wlkp.- działanie Centrum Telefonicznego (CC) - pracownik umówił się na wizytę, dostał potwierdzenie SMS-em, placówka w której był umówiony nic nie wiedziała na temat tej wizyty

Prezes T.Dachowski potwierdził problemy z prawidłową realizacją świadczeń w Gorzowie Wlkp., zwrócił uwagę na przypadki niekompetentnego działania CC PZU Zdrowie S.A. Pan Prezes zauważył znaczną poprawę jakości udzielanych świadczeń w pozostałych lokalizacjach, uznał również, że w Poznaniu świadczenia medyczne udzielane są na najwyższym poziomie i nie ma żadnych zastrzeżeń.

Członek Zarządu PZU Zdrowie stwierdził, że wszystkie uwagi są bardzo cenne i dają możliwość weryfikacji i wprowadzenia zmian. Zostaną sprawdzone placówki medyczne w małych miejscowościach pod względem dostępności specjalistów.

Damian Rybak poprosił również o to aby sugerować pracownikom zgłaszanie reklamacji bezpośrednio do PZU poprzez dedykowany adres e-mail. Zapewnił również, że dołożą wszelkich starań aby świadczenia były udzielane na jak najwyższym poziomie.

Przedstawione zastały także nowe usługi, które PZU ma zamiar wprowadzić w tym roku:- umawianie pracowników na badania okresowe z zakresu medycyny pracy przez PZU (pracownik nie będzie musiał pamiętać aby zadzwonić i umówić się na badania, to PZU będzie się kontaktowało z pracownikiem i umówią dogodny termin)- portal medyczny PZU na którym będzie widoczny grafik lekarzy.

W spotkaniu dotyczącym WDS uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej i administratora fundusz świadczeń socjalnych. Na wstępie strona administratora przedstawiła propozycję planu - budżetu preliminarza na 2019 roku po zmianie progów dochodowych i zwiększonym odpisie.

Na poprzednim spotkaniu ustalono, iż strona społeczna przygotuje propozycje zapisów dotyczących zbiorowej działalności socjalnej. Jedynie przedstawiciele Solidarności pochylili się nad tematem i zaproponowali dwa warianty zasad dofinansowania zbiorowej działalności socjalnej. Po długiej dyskusji zaakceptowano jeden z wariantów. Powyższa działalność została ujęta w zaakceptowanym planie wydatków  WDS na 2019 rok. Przeanalizowano pozostałe zapisy preliminarza, po naniesieniu uwag wstępnie zaakceptowano preliminarz WDS na 2019.

Szczegóły i wnioski mają być doprecyzowane przez pracowników funduszu świadczeń socjalnych. Całość zostanie przedstawiona stronie społecznej i po zaakceptowaniu naniesionych uwag nastąpi podpisanie preliminarza przez strony.

 

Wcześniejsze spotkania w/s WDS

 


Wiadomość tą wyświetlono 3315 razy.