Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu w Enea Centrum.

  1. Głównym tematem spotkania była polityka płacowa Spółki w 2019 r. Zarząd przedstawił wykonanie funduszu płac za 2018 r. oraz realizację porozumienia płacowego z 18 marca 2018 r. skupiając się na wypłacie części uznaniowej płacy zasadniczej. Strona związkowa poprosiła o uzupełnienie informacji płacowych z 2018 r. o następujące elementy:- procentowy podział części uznaniowej w rozbiciu na komórki organizacyjne,-średnia płaca,-średnia płaca zasadnicza,-indywidualne przeszeregowania nie wynikające z porozumienia płacowego (źródło ich pochodzenia),-rozliczenie 1% funduszu nagród, -rozliczenie nagrody na Święta Bożego Narodzenia (źródło jej sfinansowania).Bez uzyskania tych informacji, ciężko jest rozmawiać o polityce płacowej w 2019 r.

Kolejny temat płacowy, który ostatnimi czasu wzbudził wiele emeocji- nagrody wypłacone w styczniu 2019 r. Dyskusja dotyczyła źródła pochodzenia oraz przyjętych kryteriach do wypłaty nagród. Nie do przyjęcia jest dyskryminacja Pracowników, którzy z różnych przyczyn korzystali ze zwolnień chorobowych. Wywołało to wiele emocji i negatywnych komentarzy. Odpowiedzi na pisma związków w tym temacie delikatnie mówiąc mijają się z prawdą. Zarząd kolejny raz podkreślił, że nie było takich kryteriów-wiele osób, które były na zwolnieniu otrzymało też nagrody. Całą winę próbowano zwalić na kadrę kierowniczą średniego szczebla. Wyjaśnienia nie zadowoliły strony związkowej. Na następne spotkanie mamy dostać szczegółową informację dotyczącą tego tematu.

Pozostałe tematy poruszane podczas spotkania:

  1. Aktualna sytuacja w Spółce. Podsumowano akcję ujednolicenia wewnętrznych źródeł prawa pracy. Podziękowano za pomoc w przeprowadzeniu tego tematu.
  2. Regulamin Pracy (RP). Przedstawiciele NSZZ Solidarność odmówili podpisania nowej wersji RP. Nie do przyjęcia są zapisy zawarte w Rozdziale VII dotyczące Monitoringu miejsca wykonywania pracy i systemów kontroli. Kontrola poczty elektronicznej, geolokalizacja (kontrola miedzy innymi telefonów), monitorowanie przeglądanych stron internetowych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że przedłużamy proces uzgodnień (przekroczyliśmy czas na zgłaszanie uwag).
  3. Konkursy dla BOK-ów. Nie zatwierdzono jeszcze taryf na 2019 r., dlatego nie uruchomiono nowych konkursów. Strona społeczna wyraziła wolę uczestniczenia w opracowywaniu zasad konkursowych.
  4. Tabela płac zasadniczych. W dalszym ciągu według zarządu obowiązującą tabelą płac zasadniczych jest tabela z 2012r. (zdaniem strony związkowej jest ta z 2014 r.) W celu uzdrowienia tej sytuacji powołano zespół roboczy, który ma opracować zasady budowy nowej tabeli płac zasadniczych. Po ogólnym spotkaniu, na sali pozostali wydelegowani przedstawiciele związków i pracodawcy (członkowie zespołu problemowego). Podczas pierwszego posiedzenia zespołu zapoznano zebranych z efektami prac wcześniejszych zespołów. Członkowie zespołu mają przesłać swoje propozycje rozwiązania tego tematu. Ustalono termin następnego zebrania- 25 luty 2019 r.

Wcześniejsze spotkania w EC

 


Wiadomość tą wyświetlono 2392 razy.