Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 17 Styczeń 2021r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie Enea Pomiary zarząd Spółki spotkał się z przedstawicielami Załogi. Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Negocjacje płacowe. W odpowiedzi na pisma organizacji związkowych zarząd rozpoczął negocjacje, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w 2019 r. Pracodawca przedstawił dane liczbowe dotyczące rozliczenia 2018 r.:- liczbę etatów, średnią płacę, średnią płacę zasadniczą. Strona związkowa poprosiła o dodatkowe informacje płacowe, które pomogą jej określić oczekiwania płacowe w 2019 r. Termin kolejnych negocjacji zostanie uzgodniony pomiędzy stronami dialogu.

2.Porozumienie o Stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Enea S.A.(ZUZP). Podsumowano wcześniejsze uzgodnienia w tym temacie, jeszcze raz przedstawiono materiał dotyczący tej tematyki.

3.Regulamin Pracy (RP). Przedstawiono nowy RP , który uwzględnia wcześniejsze uzgodnienia. Jeszcze raz prześledzono zaproponowane zmiany i uzgodniono nową treść RP.

Wcześniejsze spotkania w EP


Wiadomość tą wyświetlono 1703 razy.