Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 17 Styczeń 2021r.
Drukuj

Kolejne spotkanie w Enea Trading (ET)dotyczyło zapisów, które mają się znaleźć w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla  Pracowników ET.

Zarząd ET przedstawił swoje propozycję zapisów w formie prezentacji, które zostały poddane dyskusji:

  1. Pora nocna - propozycja Pracodawcy żeby zapisy  były takie jak w Kodeksie Pracy  natomiast Strona Społeczna zawnioskowała żeby były takie jak obowiązują w ZUZP dla ENEA S.A. Strona Pracodawcy przystała na tą propozycję.
  2. Odzież ochronna i robocza - Strona Pracodawcy nie chce  wprowadzać takiego zapisu na co Strona Społeczna się nie zgodziła. Pracodawca odniesie się do tej kwestii na następnym spotkaniu.
  3. Tabela wynagrodzeń – związku z niejasnościami  natury prawnej w propozycji Zarządu dotyczącymi stanowisk z podziałem na obszary, Pracodawca i Strona Społeczna uzgodniła, że skonsultuje tą kwestie z prawnikami.
  4. Gwarancja zatrudnienia – Zarząd zaproponował 2 odprawy pensji zasadniczej Strona Społeczna odrzuciła tą propozycję gdyż jest rażąco niska.

Po przeanalizowaniu powyższych Strona Społeczna poprosiła o jasną deklarację od Zarządu czy chce tworzyć nowy ZUZP  czy podpisać Porozumienie o stosowaniu ZUZP dla ENEA S.A. niestety brak jednoznacznej deklaracji spotkał się z dezaprobata Strony Społecznej i zakończeniem dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie . Kwestia ta jest ważna gdyż tworzenie nowego ZUZP jest czasochłonne i przedłuży w znacznej mierze podpisanie przedmiotowego układu.

Następne spotkanie ustalono na 04.03.2019r.

Wcześniejsze spotkania w ET

 


Wiadomość tą wyświetlono 1042 razy.