Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Czerwiec 2020r.
Drukuj

W Wiechlicach na pierwszym w 2019 r. posiedzeniu spotkali się Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS).

Na wstępie przywitano nowego Członka Rady ze strony samorządowej Panią Sylwię Łaźniewską (Burmistrza Dobiegniewa). Po drobnej korekcie przyjęto program zebrania i przystąpiono do jego realizacji:

1. Łamanie prawa pracy w firmie CHROMA - Drukarnia Internetowa w Żarach. Przekazano informację dotyczącą dyskryminowania Pracowników za działalność związkową w w/w firmie. Decyzję o ewentualnym zaproszeniu strony społecznej i pracodawcy z tej Spółki na następne zebranie WRDS podejmie Prezydium Rady. Liczymy na to, że do czasu sprawa zostanie polubownie załatwiona.

2. Osoby niepełnosprawne na lubuskim rynku pracy. Informacje w tym temacie przekazali przedstawiciele:-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,-Wojewódzkiego Urzędu Pracy, -Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasz region może się poszczycić najlepszym w kraju wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych- 36 % (ponad 15 tys.)

3.Obcokrajowscy na lubuskim rynku pracy-diagnoza obecnej sytuacji z udziałem przedstawicieli:-Ambasady Ukrainy w RP, -Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, -Wojewódzkiego Urzędu Pracy,-Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Po wysłuchaniu prelegentów ciężko jest podać wiarygodne dane dotyczące ilości obcokrajowców pracujących w lubuskim i w Polsce. Zostało przygotowane stanowisko WRDS w tym temacie, niestety brak kworum ze strony pracodawców uniemożliwił jego przyjęcie.

4. Umowy śmieciowe. Dużo wcześniej zgłaszany temat przez przedstawicieli Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność wreszcie trafił na obrady WRDS. Wysłuchaliśmy informacji dotyczącej zatrudniania w urzędach administracji publicznej Pracowników  na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. nie zatrudniają Pracowników na żadną z tych form. Urząd Miasta Zielona Góra (umowa zlecenie 66, umowa o dzieło 6). Lubuski Urząd Wojewódzki (umowa zlecenie 25, umowa o dzieło 4).

Brak kworum po stronie pracodawców uniemożliwił przyjęcie uchwał w sprawie ustalenia Regulaminu WRDS, i w  sprawie składu Prezydium WRDS.

Było to ostanie posiedzenie WRDS pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Od marca WRDS przewodniczył będzie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Wcześniejsze posiedzenia WRDS

 


Wiadomość tą wyświetlono 994 razy.