Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Czerwiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Enea Operator w składzie Prezes Andrzej Kojro, Prezes Tadeusz Dachowski oraz na wideokonferencji Prezes Wojciech Drożdż.

Prezes A. Kojro rozpoczął od przedstawienia sytuacji Spółki w aspekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, co z kolei przekłada się na nie zatwierdzenie taryfy dla Operatora przez Urząd Regulacji Energetyki. Chociaż uchwalono nowelizację ustawy, to do tej pory nie weszła w życie. Koszt dzienny strat z powodu braku taryfy to 270 tysięcy zł. W związku z brakiem taryfy zarząd nie zaproponował swojej propozycji podwyżek i jeszcze raz poprosił stronę społeczną o złożenie swojej propozycji. Padały przykłady podwyżek w innych Grupach Energetycznych oraz argumentacja za znaczącymi a nie pielęgnacyjnymi podwyżkami. Związki zawodowe podtrzymały swoją propozycję z poprzedniego spotkania.

Po zastanowieniu się Zarząd, zaproponował obligatoryjną podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości 50 zł brutto/etat i 40 zł uznaniowo. Po dyskusji strona społeczna skorygowała swoją propozycję, która jednak dalej jest nie do przyjęcia przez zarząd. Na tym zakończono spotkanie i ustalono termin następnego spotkania na 28.03.2019 r.

 

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2860 razy.