Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 25 Luty 2020r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Po przyjęciu spraw organizacyjnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Protokołu z  ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół z 31 stycznia 2019r.

2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto 4 osoby.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania Komisji. Nie tylko członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce  w okresie od 1 lutego do 11 marca 2019r.

4.Umowa Społeczna dla Pracowników GK Enea. Krzysztof Gonerski zapoznał Członków Komisji z najważniejszymi zapisami parafowanej 18 lutego 2019 r. Nowej Umowy Społecznej. Czekamy na oficjalne podpisanie tego ważnego dokumentu- ma to nastąpić 18 marca 2019r.

5.Negocjacje płacowe w GK Enea. Zrelacjonowano przebieg negocjacji w poszczególnych Spółkach GK Enea. Członkowie KPG spotkali się z Pracownikami i poznali ich oczekiwania dotyczące polityki płacowej w 2019 r. Określono harmonogram działań jakie należy podjąć w celu wywalczenia godnych podwyżek. Działania te należy skoordynować w ramach GK Enea.  

6.Wspólna Działalność Socjalna w GK Enea na 2019r.(WDS).  Kompedium wiedzy w zakresie przyjętych zasad, które mają obowiązywać w 2019 r. przekazał Mariusz Kępiszak. 15 marca 2019 r. ma nastąpić podpisanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia WDS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7.Wybory do Rady Nadzorczej ENEA SA (RN). Na spotkanie przybył jeden z 3 popieranych przez nas Kandydatów do RN- Mariusz Pliszka, który przybliżył zebranym tą tematykę. 14 marca 2019 r. w GK ENEA odbędą się wybory RN ENEA S.A. Wcześniej w wyborach udział brali wyłącznie pracownicy spółki ENEA S.A. Po zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach Pracowników wszyscy Pracownicy GK Enea  będą wybierać RN ENEA. 14 organizacji związkowych z GK Enea wytypowało i udzieliło poparcia następującym kandydatom do RN: Maciej Mazur - Lubelskie Węgiel Bogdanka, Mariusz Pliszka- Enea Operator, Michał Jaciubek-Enea Wytwarzanie.  Do obsadzenia są 3 miejsca w RN. Sylwetki naszych Kandydatów opublikowaliśmy w Naszym Biuletynie Pod Napięciem  nr 200 str.11. Zapraszamy do urn i prosimy o oddanie głosu na całą trójkę.

8. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Problemy zasygnalizowana podczas spotkania: Enea Operator-tematy do pilnego załatwienia przedstawiono na spotkaniu z zarządem 13 lutego 2019 r. -Enea Centrum-porozumienia zmieniające. Objęcie wszystkich Pracowników jednym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, spowodowało konieczność zmian w dotychczasowych umowach o pracę. Treść porozumienia zmieniającego budzi wiele wątpliwości. Niestety większość Pracowników nie czyta dokumentów, które daje im do podpisu strona pracodawcy !!! Tabela płac zasadniczych-temat dalej nie załatwiony. Powołano do tego celu zespół roboczy, który jak na razie nie wypracował konsensusu. Enea Serwis-oprócz tematów zgłoszonych na spotkaniu z prezesem Piotrem Bogusławskim, przedstawiono jeszcze problem zwiazany z podpisywaniem umów lojalnościowych.

9.Sprawy różne. -Dzień Energetyka- już teraz należy podjąć działania by Pracownicy Spółek GK Enea na obszarze gorzowskim mogli wspólnie świętować Dzień Energetyka,-bony na posiłki regeneracyjne- wskazana zamiana na karty płatnicze (w Enea Serwis to już funkcjonuje), -Odzież robocza- niestety do dnia dzisiejszego Operator nie wybrał dostawcy tego asortymentu.-Karty rabatowe LOTOS dla członków NSZZ Solidarność (pierwsza tura Członków, którzy wypełnili stosowne dokumenty otrzymała karty), -Spływ kajakowy na Drawie w tym roku się nie odbędzie. Osoby, które podjęłyby się organizacji innego spływu prosimy o kontakt.

Po zakończeniu zebrania KPG doszło do otwartego spotkania z Załogą Rejonu Dystrybucji Dębno. Problemy zasygnalizowane podczas spotkania: -Przestaliśmy być atrakcyjnymi płacowo Spółkami-od związków zawodowych oczekuje się podjęcia radykalnych działań w celu zmiany tej sytuacji, w przeciwnych wypadku Fachowcy będą przechodzić do innych pracodawców ( ma to już miejsce). Dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach. Temat od lat niezałatwiony, najwyższa pora chociaż zmniejszyć te dysproporcje.  Działalność socjalna -przyjęte w WDS progowe zasady dofinasowań poszczególnych działalności są niesprawiedliwe, systemem liniowy jest bardziej sprawiedliwy, należy podjąć działania w celu zmiany tych zasad. Pozostała tematyka podnoszona podczas spotkania pokrywała się z tematyką zebrania KPG. Po raz kolejny potwierdziła się konieczność organizacje tego typu spotkań.

Wcześniejsze zebrania KPGWiadomość tą wyświetlono 1966 razy.