Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Czerwiec 2020r.
Drukuj

Prawie 16 tysięcy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea (GK) po raz pierwszy wybierało swoich Przedstawicieli do Rady Nadzorczej ENEA S.A. Wcześniej wyboru takiego dokonywali tylko Pracownicy Enea S.A. (ok 300 Osób).

Ze względu na specyfikę naszej firmy -duże rozproszenie Spółek, było to bardzo trudne przedsięwzięcie.  Miedzy innymi dlatego 14 organizacji związkowych z GK Enea (ok 70 % wszystkich zatrudnionych) w konsensusie wytypowało wspólnych 3 kandydatów reprezentujących Górników i  Energetyków z Wytwarzania i Dystrybucji. Jeszcze jedna organizacja z Enei Wytwarzanie również wytypowała swojego Kandydata

Przypomnijmy, że na RN Enea S.A. zapadają najważniejsze decyzje dotyczące nie tylko Enea S.A. ale także całej GK Enea. Miedzy innymi dlatego Sejm RP podjął Uchwałę zmieniającą tryb wyborów w Spółkach Skarbu Państwa oraz wymagania dotyczące kandydatów do RN. Nowe zasady dotyczą również GK Enea. Zgodnie z przyjętym przez RN Regulaminem Wyborów Pracownicy mają prawo wybrać swoich 3 Przedstawicieli do RN Enea S.A. Procedurze wyborczej poddało się 4 kandydatów: Maciej Mazur, Mariusz Pliszka, Michał Jaciubek, Zenon Stolarski.

Niezrozumiała dla nas jest postawa związku zawodowego Synergia, który dzień przed wyborami  w godzinach nocnych (po 22) rozpoczął akcję namawiania do bojkotu wyborów wykorzystując do tego między innymi pocztę służbową. Wielu adresatów poczty dowiedziało się, że są podobno sympatykami związku Synergia, i dlatego dostali takie informacje …

Nie wiemy, dlaczego Synergia nie zgłosiła swojego kandydata lub kandydatów do RN, i wzywała do bojkotu, który mógł skutkować tym, że konieczna byłaby druga tura wyborów, w której nie ma już wymogu uczestnictwa w niej ponad 50 % Załogi.

Mimo nawoływania do bojkotu, udało się przekroczyć w pierwszej turze wyborów próg 50 % Załogi uczestniczącej  w wyborach oraz uzyskać przez popieranych przez nas Kandydatów próg ponad 50 % ważnych głosów.

Przy takiej strukturze GK Enea jest to wielki sukces.

Dziękujemy za udział w wyborach i poparcie naszych Kandydatów.

Wyniki obszaru gorzowskiego Spółek: Enea S.A., Enea Operator, Enea Centrum, Enea Serwis, Enea Logistyka. Frekwencja podczas wyborów wyniosła 60,58 %. Kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów: :-Michał Jaciubek -293 tj.69,27 %ważnych głosów , Maciej Mazur-336 tj.79,43 %ważnych głosów ,Mariusz Pliszka- 364 tj. 86.05%ważnych głosów,  Zenon Stolarski- 77 tj. 18,2 %ważnych głosów.

19-20 marca obradowała Główna Komisja Wyborcza Enea S.A., która podsumowała wyniki wyborów:

Oficjalne wyniki dla całej GK Enea. Liczba Osób uprawnionych do głosowania  -16617. Liczba Pracowników uczestniczących w wyborach -8441 tj. 50,8 %. Ważne głosy -8062. Kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów: :-Michał Jaciubek -5005 tj.62,08 % ważnych głosów , Maciej Mazur-5900 tj.73,18 % ważnych głosów ,Mariusz Pliszka- 5346 tj. 66,31 % ważnych głosów,  Zenon Stolarski- 1724 tj. 21,38 % ważnych głosów.

 

Nowym Członkom RN ENEA S.A. gratulujemy.

Przez 5 dni można składać jeszcze protesty wyborcze.

 

Zmienione ustawy

Wybory 2015

 


Wiadomość tą wyświetlono 3027 razy.