Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Podczas ostatnich negocjacji w dniu 18 lutego 2019 roku parafowano ostateczną wersje Umowy Społecznej. Uzgodniono, że uroczyste podpisanie Umowy nastąpi 18 marca 2019 r. Bardzo długi okres od parafowania do podpisania dać czas pracodawcom na wszystkie potrzebne działania.

Niestety po raz kolejny pracodawcy nie wywiązali się z ciążących na nich zobowiązaniach. 13 Marca  2019 r. pocztą elektroniczną poinformowano nas że:

„W związku z trwającymi jeszcze w Spółkach negocjacjami dot. ostatecznego kształtu zapisów (w zakresie świadczeń wynikających z uzgodnionego Porozumienia), które mają być włączone do ZUZP lub regulaminów wynagradzania oraz w związku z trwającym procesem pozyskiwania zgód korporacyjnych, w imieniu Pracodawców Grupy ENEA, proponuję przesunięcie terminu uroczystego podpisania Porozumienia na dzień 01.04.2019 r. O szczegółach dot. miejsca i godziny spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.”

Jest to bardzo zły przykład dla wszystkich Pracowników, którzy wywiązują się z narzucanych im terminów, czasami bardzo krótkich.

Mamy nadzieję, że nowy termin podpisania Umowy -1 kwiecień 2019 r. nie jest żartem primaaprilisowym.

Parafowanie Umowy Społecznej.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2258 razy.