Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2020r.
Drukuj
1.04.2019 Umowa społeczna częściowo podpisana.
Dodano: 1 Kwiecień 2019r. 12:38

Negocjacje umowy społecznej zakończyły się  18 lutego 2019 roku- parafowano ostateczną wersje Umowy Społecznej. Uzgodniono, że uroczyste podpisanie Umowy  miało nastąpić 18 marca 2019 r. Bardzo długi okres od parafowania do podpisania miał dać czas pracodawcom na wszystkie potrzebne działania w tym uzyskanie zgód korporacyjnych.

Zamiast podpisania umowy poinformowano nas, że:

 „W związku z trwającymi jeszcze w Spółkach negocjacjami dot. ostatecznego kształtu zapisów (w zakresie świadczeń wynikających z uzgodnionego Porozumienia), które mają być włączone do ZUZP lub regulaminów wynagradzania oraz w związku z trwającym procesem pozyskiwania zgód korporacyjnych, w imieniu Pracodawców Grupy ENEA, proponuję przesunięcie terminu uroczystego podpisania Porozumienia na dzień 01.04.2019 r. O szczegółach dot. miejsca i godziny spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.”

Mieliśmy nadzieję, że nowy termin podpisania Umowy -1 kwiecień 2019 r. nie był żartem primaaprilisowym.

„Uroczyste podpisanie umowy” rozpoczęło się od zagajenia prezesa Z. Piętki, który następnie przekazał głos prez. M. Kowalikowi. Zapoznano nas z ciężką sytuacją w sektorze związaną z zamieszaniem wokół energii elektrycznej. Nawiązano też do żądań płacowych w GK Enea. Podsumowano 3 letni dialog w GK Enea uznając go jako dobry (chyba powinniśmy wystąpić o przyznanie nagród Pracodawca Przyjazny Pracownikom). Podkreślono ,że pracodawcy chcą wspólnie rozwijać  i budować GK Enea. Po tym wstępie zaproponowano nam podpisanie Umowy….. 11 kwietnia 2019 r. ( do tego czasu pracodawcy mieliby dokończyć wszystkie uzgodnienia korporacyjne). Czas od 28 lutego (parafowanie umowy społecznej) był zbyt krótki-strona pracodawcy nie była w stanie wywiązać się ze swoich deklaracji zawartych w protokołach i uzgodnieniach.

Taka postawa spotkała się z ostrą ripostą strony społecznej. Dialog społeczny najlepiej „poznać po owocach” podano przykład Porozumienia ze Zdroiska (po dwóch latach pracy rozwiązano zespół, który miał załatwić problem odziedziczony po POprzednikach). Zanim parafowano Umowę Społeczną odbyło się 17 tur rokowań.  Proponowanie nam kolejnego przesunięcia terminu podpisania Umowy odebraliśmy jako negocjacje w złej wierze i pozorowany dialog, który miał na celu dotrwanie do końca kadencji zarządu Enea S.A.

Na sale przybyli Pracownicy z Enea Wytwarzanie i Solidarności z Gorzowa Wlkp., którzy chcieli być świadkami Uroczystego podpisania Nowej Umowy Społecznej.  Liczyliśmy, że ten fakt zmieni postępowanie strony pracodawców. Niestety kolejny raz się przeliczyliśmy. Przed pierwszą przerwą K. Gonerski w imieniu NSZZ Solidarność wręczył wszystkim negocjatorom ze strony pracodawcy „czerwoną kartkę” -dość pozorowanego dialogu.

Zrobiło się nerwowo, długa przerwa nie ostudziła emocji. Oświadczyliśmy, że nie opuścimy sali i będziemy czekać na podpisanie Umowy do jutra, a jak trzeba będzie to i dłużej. Pracownicy i część negocjatorów ubrała się w żółte kamizelki.  Kolejne przerwy, narady prawników, spotkania w węższych gronach po 6 godzinach doprowadziły do zbliżenia stanowisk stron, które  po maratonie negocjacyjnym( 8,5 godziny) doprowadziło do konsensusu, czyli podpisania głównego Porozumienia przez prezesów spółek obecnych na sali. Dla części tych spółek podpisano również załącznik nr 1 do porozumienia (uzgodnione warunki stabilizacji zatrudnienia).

Objęcie porozumieniami wszystkich Spółek z GK Enea (bez LWB) nastąpi 12 kwietnia 2019 r. .Do tego terminu zostaną też zawarte uzgodnienia korporacyjne, które pozwolą również podpisać załączniki 1 i 2 dla Spółek GK Enea.

Serdeczne podziękowania dla Pracowników , którzy wsparli negocjatorów ze strony społecznej i stawili się na „Uroczystym Podpisaniu Umowy Społecznej”. Bez Waszej determinacji i pomocy na pewno nie udałoby się osiągnąć wyżej wymienionych efektów.

 

 

Relacja KM NSZZ Solidarność Enea.

Wcześniejsze negocjacje.


Wiadomość tą wyświetlono 3875 razy.