Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2020r.
Drukuj

Po przyjęciu przez członków Komisji Podzakładowej (KP) programu zebrania przystąpiono do jego realizacji. Odczytano i przyjęto Protokół z ostatniego posiedzenia KP , następnie członkowie prezydium KP zdali relację z działalności naszej organizacji za okres 13- 31.03.2019r. a zawierała  ona :

Omówienia przebiegu i wyników przeprowadzonych wyborów w GK Enea kandydatów na członków Rady Nadzorczej Enea SA wybieranych i odwoływanych przez pracowników . Regulamin tych wyborów zdaniem zebranych zawierał kilka problematycznych kwestii , chociażby tworzenie przez pracodawców swoich osobnych Komisji Obwodowych . W każdym Obwodzie Wyborczym jedna komisja mogła by obsłużyć wszystkich wyborców danego obwodu (niepotrzebne dowożenie pracowników po kilkadziesiąt kilometrów - koszty) , jednakowy dla wszystkich czas urzędowania Komisji Obwodowych w godzinach 6.00 – 18.00 , chyba w wielu przypadkach w Obwodach Wyborczych pracownicy spółek GK Enea pracują w godzinach 7.00-15.00 ( przynajmniej w tym czasie powinni być w pracy), generowanie kolejnych kosztów. Niedopuszczalny „wyciek”  adresów służbowych e-mail pracowników GK Enea  na które została w nocy przed wyborami przesłana wiadomość  jednej z organizacji związkowych (konto prywatne) informacje  nawołująca do bojkotu  wyborów . Mimo wszystko dzięki zaangażowaniu i dyscyplinie członków komisji wyborczych  każdego szczebla udało się przeprowadzić te wybory w pierwszej turze.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia procedury wyborczej członka zarządu Sp. Enea Operator . Został przyjęty regulamin wyborów oraz zgłoszono kandydatów do komisji wyborczych . NSZZ Solidarność ENEA jest w trakcie wyłaniania swojego kandydata do wyborów.

Sytuacji w Enea Trading – obecne prace zarządu nad Układem  Zbiorowym Pracy i nie uwzględnianie propozycji strony społecznej w tym temacie ,oddalają większość pracowników  tej Sp. od nabycia pożądanych praw pracowniczych strona społeczna nie może zaakceptować  takich rozwiązań . 

Parafowana ale ciągle nie podpisana Umowa Społeczna GK Enea. Zebrani po analizie przedstawionych faktów w tej sprawie mając na uwadze możliwość  odwlekania przez pracodawców tej sprawy , niezmiernie istotnej i fundamentalnej z punktu widzenia dalszego losu pracowników poszczególnych Sp. GK Enea ,postanowili udzielić wsparcia stronie społecznej zespołu negocjacyjnego w sfinalizowaniu tak istotnego dla pracowników  projektu. To też zgodnie z  programem zebrania będą obecni przy podpisaniu w dniu dzisiejszym  Umowy Społecznej. Zresztą charakter i program zebrania KP przewidywał uczestnictwo  ,naszych członków  jako obserwatorów przy podpisywaniu tej umowy.

Kolejnym tematem były obrady Krajowego Sztabu Protestacyjno -Strajkowego (KSzPS) NSZZ Solidarność w związku z obecną sytuacją w kraju. Na dzień 04.04. 2019r. została podjęta decyzja o organizacji manifestacji pod Urzędami Wojewódzkimi w sprawie   wzrostu wynagrodzeń pracowników sektora publicznego , odmrożenia kwot odpisu na ZFŚS , urealnienia odpisu kwoty wolnej od podatku , waloryzacji progów dochodowych , zwolnienie z podatku składek członkowskich . Nasza komisja KP w pełni popiera te postulaty  i proponuje pełne zaangażowanie się w realizację decyzji KSzPS NSZZ Solidarność.  Wraz z Zarządem Regionu Gorzowskiej solidarność weźmiemy udział w manifestacji pod LUW w Gorzowie Wlkp. o godz. 15.00 w dniu 04.04.2019r.

Została również omówiona sytuacja w negocjacjach polityki płacowej na 2019r. w GK Enea. Obecnie z braku postępów negocjacyjnych w Enea Operator zostało przez stronę społeczną  złożone żądanie płacowe z terminem realizacji do 12 kwietnia. Po tym terminie strona społeczna będzie dochodzić do realizacji swojego żądania zgodnie z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.

W przerwie zebrania członkowie KP udali się do siedziby ENEA SA w celu obserwacji momentu podpisania  Umowy Społecznej przez Zarządy Sp. GK Enea  i stronę społeczną. Przebieg tej wizyty jest zrelacjonowany na naszej stronie – link  http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2076/umowa_spoleczna_czesciowo_podpisana.html

Nasze obawy co do losów Umowy Społecznej okazały się trafne . Myślimy , że dzięki naszej wizycie sprawa finalizacji tego projektu zostanie w dniu 12.04.2019r. definitywnie zakończona , by się o tym przekonać , też w tym dniu odwiedzimy siedzibę ENEA SA.

Po przerwie członkowie KP  powrócili do realizacji dalszej części programu zebrania.

Stosowną uchwałą udzielono jednej zapomogi losowej .

Ustalono przebieg i termin Turnieju Siatkarskiego w Sulęcinie – 01.06.2019r.

Po wyczerpaniu tematyki programu zebranie KP zostało zamknięte.

Członkowie NSZZ Solidarność Enea Gorzów dziękują Koleżankom i Kolegom  z NSZZ Solidarność Kozienice za wsparcie naszych działań i przybycie do siedziby ENEA SA.

BRAWO- Daliśmy Radę !!!

Wcześniejsze zebrania KPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1623 razy.