Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 25 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu odbyły się rokowania w zaistniałym  23 kwietnia 2019 r. sporze zbiorowych w Enea S.A. Zarząd Enea S.A. reprezentowany był przez v-ce prezesa ds. finansowych P. Olejniczaka oraz v-ce prezesa ds. korporacyjnych Z. Piętkę.  

Strona pracodawcy poinformowała, że zgodnie z prawem pracy o zaistniałym sporze zbiorowym 24 kwietnia 2019 r. poinformowała Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu. Rokowania rozpoczął prezes P. Olejniczak, który w krótkim wystąpieniu próbował uzasadnić nową propozycję , którą w imieniu zarządu później przedstawił. Na obniżenie naszych oczekiwań miałoby wpłynąć: - niska prognozowana inflacja (1,7 %) -wyniki Enea na, które największy wpływ ma zamieszanie związane z cenami energii elektrycznej, na które Spółka nie ma wpływu. Propozycja strony pracodawcy:-podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 150 zł. spłata braku podwyżek w pierwszych 4 miesiącach 2019 r. -500 zł., wypłata nagrody na Dzień Energetyka w wysokości przewidzianej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP).

Zabierając głos strona związkowa na początku  wróciła do tematyki omawianej 9 kwietnia 2019 r. a dotyczącej łamania zasad wynagradzania zawartych w ZUZP. Wybrańcy są wynagradzani lepiej od pozostałych, nie mieszczą się w tabelach płac zasadniczych i dostają indywidualne nagrody niewynikające z zapisów ZUZP.  W tym temacie po analizie wynagrodzeń za 2017 r.  odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Kontrola, która została zakończona 20 kwietnia 2018 r. stwierdziła, że 10 umów o pracę jest niezgodnych z zapisami ZUZP oraz , że 25 Pracowników otrzymało indywidualne nagrody poza ZUZP. PIP wydała  7 zaleceń w formie wystąpień. Do tych tematów strona pracodawcy zgodnie z ustaleniami z 9 kwietnia 2019 r. miała się ustosunkować na piśmie. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych wyjaśnień. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Mecenas Piotrowski jest dzisiaj nieobecny i nie może się do tematu odnieść. Na wyraźną naszą prośbę mamy otrzymać pisemną odpowiedź na przedstawione zarzuty. Po przerwie złożyliśmy naszą propozycję podwyżek: podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 r. o 750 zł. oraz jednorazowa spłata braku podwyżek od początku roku w wysokości 1000 zł. Do rozważenia złożyliśmy też propozycję negocjowania podwyżek na najbliższe 3 lata.

Po kolejnej przerwie pracodawcy złożyli nową propozycję-podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 170 zł. spłata braku podwyżek w pierwszych 4 miesiącach 2019 r. -550 zł. Negocjowanie podwyżek na 3 lata zdaniem strony pracodawcy jest niemożliwe-zbyt wiele niewiadomych.

W odpowiedzi skorygowaliśmy nasze oczekiwania: podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 r. o 700 zł. oraz jednorazowa spłata braku podwyżek od początku roku w wysokości 1000 zł.

Kolejnych postąpień niestety już nie było. Spisano protokół oraz ustalono, że kolejne rokowania odbędą się 22 maja 2019 r. (rezerwowym terminem jest 21 maja 2019). Uzgodniono, że jeżeli kolejna tura rokowań nie doprowadzi do spisania porozumienia płacowego, to strony sporządzą protokół rozbieżności oraz wystąpią do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o mediatora w sporze zbiorowym.

Żądanie płacowe, Odpowiedź,Wcześniejsze negocjacje w Enea S.A.

Wyniki Enea za I kwartał 2019

 


Wiadomość tą wyświetlono 4056 razy.