Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Czerwiec 2020r.
Drukuj

Grupa Enea miała w pierwszym kwartale 2019 roku 246 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 799 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników.

Enea podała, że EBITDA w segmencie obrót wyniosła: -11 mln zł, w dystrybucji było to 249 mln zł, w wytwarzaniu 400 mln zł, a w wydobyciu 219 mln zł.

Grupa wyprodukowała 6,1 TWh energii elektrycznej (netto), sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym była na poziomie 5,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniosła 5,4 TWh.

Jak wyjaśnia Enea wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę w pierwszym kwartale 2019 roku jest efektem wyższego wyniku obszaru Wydobycie, co było pochodną wyższego poziomu produkcji w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych.

Również wynik obszaru Wytwarzanie pozytywnie wpłynął na wynik Grupy dzięki wzrostowi rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodnej z planem pracy wszystkich źródeł wytwórczych.

Z informacji Grupy wynika, że na wyniki obszaru Dystrybucja wpływ miały wysokie średnie ceny energii elektrycznej, co przyczyniło się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a ponadto odnotowano również spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w tym obszarze.

W obszarze Obrót w obrocie detalicznym Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, ale nie zrekompensował on wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zielonych certyfikatów). Natomiast obrót hurtowy pozostawał pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.

Sama spółka Enea w I kwartale 2019 r. wykazała według szacunkowych danych 39 mln zł straty netto, 40 mln zł straty operacyjnej i -39 mln zł EBITDA przy 1.447 mln zł przychodów.

Ostateczne wyniki za pierwszy kwartał 2019 roku Enea przedstawiła 29 maja.

Wyniki Enei w pierwszym kwartale 2019 roku są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 279,8 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 246 mln zł.

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki Enea

Szacunkowe wyniki Enea lepsze od oczekiwań.


Wiadomość tą wyświetlono 1539 razy.