Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Czerwiec 2020r.
Drukuj

 

W Poznaniu kontynuowano rokowania w zaistniałym sporze płacowym w Enea Operatorze. Zarząd na rokowania stawił się w składzie prezes- Andrzej Kojro, v-ce prezesi Tadeusz Dachowski i Marek Szymankiewicz.

Prez. A. Kojro rozpoczynając spotkanie przypomniał efekty wcześniejszych rokowań i rozmów płacowych, i przedstawił nową propozycję zarządu- podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 150 zł (kwota obligatoryjna 100 zł.  uznaniowa 50 zł.) oraz wypłatę jednorazowej premii w wysokości  300 zł.  

Strona społeczna negatywnie oceniła postępowanie zarządu- zmiana uzgodnionego terminu rokowań z 6 na 10 maja 2019 r. oraz poprosiła o przerwę, żeby ustosunkować się do propozycji zarządu. Zarząd jeszcze przed przerwą przeprosił za zmianę terminu i zapewnił, że podobna sytuacja więcej się już nie zdarzy.

Po przerwie strona związkowa podkreśliła, że Operator przestał być atrakcyjnym pracodawcą-firmy zewnętrzne podkupują nam fachowców. W wielu komórkach organizacyjnych istnieją braki kadrowe i nie jesteśmy w stanie wykonywać zadań planowych. Zmienić to może tylko radykalna podwyżka płac. Następnie przedstawiliśmy naszą propozycję- podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 725 zł.  oraz wypłata jednorazowej premii w wysokości  1000 zł.

Kilkakrotne przerwy i postąpienia doprowadziły ostatniej propozycji zarządu- podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 175 zł  i premia jednorazowa w wysokości  500 zł. i naszej- podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 690 zł  i premia jednorazowa w wysokości 1000 zł. Więcej postąpień nie było.

Strony spisały protokół i ustaliły, że kolejne rokowania odbędą się 24 maja 2019 r. Uzgodniono, że jeżeli kolejna tura rokowań nie doprowadzi do spisania porozumienia płacowego, to strony sporządzą protokół rozbieżności.

Po raz trzeci próbowano uzgodnić Regulamin Pracy. Niestety kolejny raz to się nie udało. Tematy sporne:-czas pracy zespołów Pogotowi Energetycznych, -monitoring rozmów telefonicznych oraz poczty mailowej.

Wcześniejsze rokowania w Operatorze.

Negocjacje płacowe w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 4302 razy.