Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Choszczno na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG).  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gości:-członek zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski i przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea-Krzysztof Nawrocki.

Po przyjęciu spraw organizacyjnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Protokołu z  ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół z 1 kwietnia 2019r.

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania Komisji. Nie tylko członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce  w okresie od 1 kwietnia do 12 maja 2019r.

3.Umowa Społeczna dla Pracowników GK Enea. Przew. KPG  Krzysztof Gonerski zapoznał Członków Komisji z najważniejszymi zapisami podpisanej 1 i 12 kwietnia 2019 r. Nowej Umowy Społecznej.

4.Wybory członka zarządu Enea Operator. Przedstawiono sylwetkę kandydata Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Michała Cebulę. I tura wyborów odbędzie się 16 marca 2019 r.

5.Negocjacje płacowe w GK Enea. Zrelacjonowano przebieg negocjacji w poszczególnych Spółkach GK Enea. Trwają spory zbiorowe o charakterze płacowym w: Enea S.A. Enea Operator, Enea Centrum, Enea Logistyka. Omówiono strategię związku na dalsze rokowania.

6. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Problemy zasygnalizowana podczas spotkania: Enea Operator- polityka zgodności oraz decyzje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki budzą zrozumiały niepokój nie tylko w Operatorze -Enea Centrum- ewentualne wyjście Operatora z Centrum Usług Wspólnych jest wielkim zagrożeniem dla przyszłości miejsc pracy w Enea Centrum. Dalej nie załatwiony jest temat tabeli płac zasadniczych ( obowiązuje ta z 2012 r.).  Enea Serwis- na pytania poruszane podczas spotkania odpowiadał Piotr Bogusławski.

7.Odznaczenia Zasłużony dla GK Enea. Omówiono regulamin oraz terminy zgłaszania kandydatów w poszczególnych Spółkach GK Enea.

8.Sprawy różne:- Stosownymi uchwałami udzielono zapomóg losowych członkom Naszej Organizacji. Omówiono  imprezy, których organizatorami są struktury związku: Piknik z golfem 26 maj 2019, turniej piłki siatkowej Sulęcin- 1 czerwca 2019 r.  Ustalono termin następnego zebrania KPG.

Po zakończeniu zebrania Komisji przewodniczący K.Nawrocki i K.Gonerski na otwartym zebraniu spotkali się z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Choszczno. Główne tematy poruszane na spotkaniu to: -nowa umowa społeczna, -podwyżki wynagrodzeń w 2019 r.-wyrównywanie dysproporcji płacowych,- wspólna działalność socjalna.

Wcześniejsze zebrania KPG


Wiadomość tą wyświetlono 1382 razy.