Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka podjęła w uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, zarządu spółki na nową kadencję.

RN Bogdanki powołał zarząd w składzie: Artur Wasil - prezes zarządu, Artur Wasilewski - zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Adam Partyka - zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych oraz Dariusz Dumkiewicz - zastępca prezesa zarządu ds. Rozwoju.

Obecnie Bogdanką kieruje zarząd w taki samym składzie.

Również 15 maja 2019 r. rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka pozytywnie oceniła wniosek zarządu spółki do zwyczajnego walnego zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Zarząd Bogdanki zaproponował, aby z wypracowanego przez spółkę w roku 2018 zysk netto w wysokości prawie 51,597 mln zł przeznaczyć 25,51 mln na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję, a a pozostałą kwotę, tj. 26,089 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki.

Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

Karczma piwna

Więcej o LWB

 


Wiadomość tą wyświetlono 1232 razy.